• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » web » rozpocty » zamer_zadost

Záměr je souhrn závazků v jedné rozpočtové jednotce1), které spolu věcně a časově úzce souvisí2). Ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku musí hospodář odhadnout celkové náklady záměru, ověřit v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu dostatek prostředků nutných pro financování záměru, zajistit udělení a vyhlášení souhlasů jiných týmů, pokud jsou potřeba. Souhlas se záměrem vyslovuje příslušný tým usnesením, které obsahuje dostupné informace o záměru a výši jím odsouhlasených nákladů záměru. Do této výše jsou jím odsouhlasena všechna právní jednání.

1) centrála a krajská sdružení
2) např. koupě nebo prodej věci s příslušenstvím, organizace akce nebo turné, objednávka série plakátů a vylepení, koupě raznice a matrice na odznaky, počítač s monitorem a jeho příslušenství
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.