• @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vzor kandidátní listiny pro samostatnou kandidaturu

Kandidátní listina, která určuje název strany, zmocněnce a jeho zástupce a zejména kandidáty a jejich pořadí. Kandidátní listinu podepisuje zmocněnec a zpravidla statutární zástupci strany. Kandidátní listina se odevzdává příslušnému volebnímu úřadu. Po odevzdání listiny ji může zmocněnec doplňovat či upravovat.
Bydlištěm na kandidátní listině se rozumí obec trvalého pobytu, věkem věk kandidáta v době odevzdání kandidátní listiny (případně opravy kandidátní listiny). Politická příslušnost se na kandidátní listině uvádí plným názvem strany 1), u nestraníků jako „bez politické příslušnosti.“ To samé pro navrhující stranu.

Kandidátní listina pro komunální volby se podává včas příslušnému obecnímu úřadu2), společně s prohlášeními kandidátů.

Po stažení si listinu zkontrolujte a nahraďte veškeré {složené závorky} skutečným obsahem a jinak vhodně upravte. Zmocněnec, který bude kandidátku podávat, ani jeho náhradník nesmí být kandidátem.
Kandidátní listinu může podepsat předseda příslušného krajského sdružení, je však třeba požádat administrativní odbor, aby předem zaslal úřadu potvrzení o funkci.

Šablona komunální kandidátky pro samostatnou kandidaturu

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
Krajská a místní předsednictva, volební zmocněnci, RP
tag:
komunál, volby
stav:
platný
aktualizace:
24.03.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

1) například „Česká pirátská strana“
2) v případě úřadů s méně než dvěma obvody se podává úřadu krajskému; nejste-li si jisti, zeptejte se svého úřadu
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.