• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Umístění: Hlavní stránka » vzdelavani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vzdelavani [02.02.2017 16:55] (aktuální)
Janek Wagner vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +**Vzdělávání,​ věda a sport**
 +
 +**Špičkové vzdělávání a věda**
 +
 +  * Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze redukovat na uplatnění na trhu práce.
 +  * Vzdělávací systém nesmí být záležitostí politickou, je třeba jej dlouhodobě stabilizovat (legislativa,​ uzákoněné % HDP na školství alespoň na úrovni průměru zemí EU).
 +  * Je třeba respektovat nadání, zájmy a možnosti vzdělávaného a odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání bez ohledu na jeho věk a životní situaci.
 +  * Povinné vzdělávání namísto povinné školní docházky.
 +  * Změn ve školství nelze dosáhnout beze změn ve vzdělávání učitelů.
 +  * Česko musí být bilingvální země: každý občan hovoří alespoň jedním cizím jazykem (nepočítaje v to slovenštinu).
 +
 +**Svobodná volba způsobu vzdělávání**
 + 
 +  * Rozšiřování škály způsobů vzdělávání,​ např. vzdělávání bez nutnosti školní docházky s využitím informačních a komunikačních technologií,​ možnost získat maturitu (i vyšší vzdělání) na základě samostudia, případně vypracování objektivně přínosné odborné práce srovnatelné s bakalářskou,​ magisterskou či doktorskou prací (vyjma profesí jako jsou lékaři, veterináři,​ právníci aj.). 
 +  * Právo na svobodnou volbu vzdělávací cesty.
 +  * Rovné podmínky a státní podpora pro různé formy vzdělávání,​ a to na všech stupních vzdělávacího systému.
 +  * Podporujeme povinné vzdělávání,​ nikoli povinnou školní docházku.
 +
 +**Vzdělávání bez bariér**
 +
 +  * Učebnice a další podklady ke studiu, které vznikly za veřejné prostředky,​ musí být na webu pod otevřenou licencí, dostupné ke stažení, šíření a zlepšování. ​
 +  * Podpoříme svobodný software a bezpečné online služby ve školách i doma. 
 +  * Podpoříme alternativní prokázání kvalifikace či nového typu “odbornosti” u profesí. ​
 +  * Vytvoříme optimální podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.
 +
 +**Výsledky výzkumu pro všechny**
 +
 +  * Volná dostupnost výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky. ​
 +  * Výsledky výzkumu placeného z veřejných prostředků nelze vyvádět do soukromých rukou.
 +  * Hlavním kritériem prospěšnosti výzkumu nesmí být patenty, ale skutečný dopad činnosti veřejných výzkumných institucí.
 +  * Mít lepší systém technologického transferu výsledků českého výzkumu a vědy do praxe -- neprodávat za babku rané výsledky do ciziny a vzdávat se našeho “národního” pokladu, ale s podporou státu ho dovést do konce a využít především u nás a prodávat případně až finální “produkt”.
 +
 +
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.