• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » vzdelavani

Vzdělávání, věda a sport

Špičkové vzdělávání a věda

 • Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze redukovat na uplatnění na trhu práce.
 • Vzdělávací systém nesmí být záležitostí politickou, je třeba jej dlouhodobě stabilizovat (legislativa, uzákoněné % HDP na školství alespoň na úrovni průměru zemí EU).
 • Je třeba respektovat nadání, zájmy a možnosti vzdělávaného a odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání bez ohledu na jeho věk a životní situaci.
 • Povinné vzdělávání namísto povinné školní docházky.
 • Změn ve školství nelze dosáhnout beze změn ve vzdělávání učitelů.
 • Česko musí být bilingvální země: každý občan hovoří alespoň jedním cizím jazykem (nepočítaje v to slovenštinu).

Svobodná volba způsobu vzdělávání

 • Rozšiřování škály způsobů vzdělávání, např. vzdělávání bez nutnosti školní docházky s využitím informačních a komunikačních technologií, možnost získat maturitu (i vyšší vzdělání) na základě samostudia, případně vypracování objektivně přínosné odborné práce srovnatelné s bakalářskou, magisterskou či doktorskou prací (vyjma profesí jako jsou lékaři, veterináři, právníci aj.).
 • Právo na svobodnou volbu vzdělávací cesty.
 • Rovné podmínky a státní podpora pro různé formy vzdělávání, a to na všech stupních vzdělávacího systému.
 • Podporujeme povinné vzdělávání, nikoli povinnou školní docházku.

Vzdělávání bez bariér

 • Učebnice a další podklady ke studiu, které vznikly za veřejné prostředky, musí být na webu pod otevřenou licencí, dostupné ke stažení, šíření a zlepšování.
 • Podpoříme svobodný software a bezpečné online služby ve školách i doma.
 • Podpoříme alternativní prokázání kvalifikace či nového typu “odbornosti” u profesí.
 • Vytvoříme optimální podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.

Výsledky výzkumu pro všechny

 • Volná dostupnost výsledků výzkumů vytvořených za veřejné prostředky.
 • Výsledky výzkumu placeného z veřejných prostředků nelze vyvádět do soukromých rukou.
 • Hlavním kritériem prospěšnosti výzkumu nesmí být patenty, ale skutečný dopad činnosti veřejných výzkumných institucí.
 • Mít lepší systém technologického transferu výsledků českého výzkumu a vědy do praxe – neprodávat za babku rané výsledky do ciziny a vzdávat se našeho “národního” pokladu, ale s podporou státu ho dovést do konce a využít především u nás a prodávat případně až finální “produkt”.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.