• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Knihovny a nakladatelé

 1. Česká pirátská strana jako jediná politická strana veřejně podporuje úsilí knihoven lepší přístupnost obsahu veřejnosti.

  Účelem knihoven je poskytovat veřejnou službu půjčováním autorských děl. Požadavky, které si kladou kolektivní správci jako Dilia jsou s ohledem na veřejný účel knihoven nepřijatelné. Účtují si stovky korun za digitální zpřístupnění knih autorů, kteří nikdy nedali souhlas se zastupováním.

 2. Digitalizace je priorita

  Digitalizace obsahu knih, hudbeních záznamů a filmů je prioritou České pirátské strany. České kulturní dědictví je vážně ohroženo tím, že umělecké záznamy hnijí v trezorech zprivatizovaných společností, které je uvolňují pouze postupně. Knihovny by ve spolupráci s vysokými školami měli pracovat na digitalizaci veškerého kulturního dědictví, některé knihy a filmy již byly zdigitalizovány, ale celý proces běží pomalu a odděleně od soukromého sektoru. V oblasti vážné hudby pak neběží téměř vůbec a cenné nahrávky se vydávají více jak 50 let potom, co byly nahrány. Zdigitalizovaná média by se následně zpřístupnila celé veřejnosti.

 3. Očekáváme, že se časem přesune pozornost na knihu jako umělecké dílo

  Kniha byla původně samostatným výsledkem tvůrčí činnosti, protože její ruční psaní a úprava vyžadovaly mnoho energie. Postupně se finanční náročnost knih snižovala, hlavně díky knihtisku a digitalizaci. V dnešní době samotné kopírování nic nestojí. Samotná kniha jako hmotný předmět by se však měla díky vysokému uměleckému zpracování vrátit do přirozeného světa člověka. Na nakladatelství bude vyvíjen tlak, aby tiskly knihy, které jsou schopny vyhovět těmto požadavkům. Na základě toho lze očekávat, že rozsáhlé knihovny postupně nahradí digitální podoba, a zůstanou jen skutečně kvalitní výtisky.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.