• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Kapely

 1. Kdyby sdílení obsahu vedlo k poklesu tržeb, tak v Česku není ani jeden muzikant

  Kterou hudební skladbu nenajdete na Youtube, na rapidshare nebo na PirateBay? Ačkoliv všechny vaše skladby si dnes fanoušek fakticky může stáhnout z internetu, stejně vám prokazuje svou přízeň tím, že si koupí vaše CD nebo zajde na váš koncert. Vyjde ho to sice dráž, ale ten zážitek stojí za to! V prvním případě se stane vlastníkem stylové krabičky a zachytí tak u sebe kousek vaší autentičnosti. Vlastníkem nahrávky se totiž nikdy nestane, nanejvýš získá licenci k užití.

  Koncerty zase nabízí správnou atmosféru — naživo. V žádném případě vás suchá digitální nahrávka sdílená přáteli nemůže poškodit.

 2. Svobodné sdílení obsahu naopak zvyšuje zájem o vaši tvorbu

  Mnozí současní hudebníci vzpomínají, jak kdysi kopírovali magnetofonové pásky Beatles, Rolling Stones,… Nedělali to ze vzrušení z ilegality, ale pro potěšení, které jim poskytoval rozvoj vlastního hudebního talentu. Autorský zákon fungoval za socialismu jako prostředek cenzury. Dnes však legislativní mašinerie pokročila: „Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv ke zvukovému záznamu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ nařizuje trestní zákon.

 3. Tak se autorská práva k hudbě mohou používat k zastrašování

  Autoři pochopili, že plným využitím práva by ze svých fanoušků udělali kriminálníky, a proto jich většina současný protizákonný stav přijímá. Zákon ale bez ohledu na autory dává kolektivním správcům moc vydírat nepohodlné jedince. Každý, kdo svobodně sdílí informace, může být vystaven vydírání a na objednávku uvězněn zcela v souladu se zákonem. Vyšetřování trestných činů proti autorskému právu zabírá policii čas nutný k vyšetřování závažných trestních činů.

 4. Kolektivním správcům na vašich fanoušcích nesejde

  Ti spravují autorská práva dokonce i těm autorům, kteří o to nestojí. Několik nepovedených zákonů obdařilo tyto soukromé subjekty obrovskou mocí, kterou v jiných oblastech mají jen státní úřady. Na rozdíl od nich téměř bez kontrolních mechanismů. Kolektivní správci dál rozdělují (cizí) peníze neprůhledně podle rozúčtovacího řádu, který schválilo několik prominentních umělců.

 5. Papír, kompaktní disky, kopírky či pevné disky zatěžují poplatky

  Má se z každé kopie platit dvacetník kolektivním správcům? Z přepisovacího kompaktního disku 2 Kč? Z DVD disku se platí 5 Kč? Dostali jste z těchto peněz nějaký podíl? Pokud nic nebo jen almužnu, vězte, že Ochrannému svazu autorskému z toho zbude 130 000 000 Kč na režii. Tyto peníze autorům jsou utraceny za kampaně jako Filmy nejsou zadarmo, na které přispělo i ministerstvo kultury. Logo ministerstva kultury obsahuje copyright.

 6. Kdo hájí zájmy vaše a vašich fanoušků? Ministerstvo kultury to nebude

  Ministerstvo, které si do znaku umístilo copyright určitě nesejde na svobodné kultuře. Ministerstvo prosazuje další omezování práv uživatelů ve prospěch kolektivních správců, nikoliv vyvážený vztah mezi autorem a uživatelem.

Podpořte politickou stranu vzniklou zezdola, která odstraní parazity na zřídlech tvůrčí energie.

Podpořte politickou stranu, která změní autorský zákon, aby stát nedělal z půlky občanů piráty a rukojmí.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.