• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Program pro volby do sněmovny 2010

Podporujeme rodící se informační společnost, její rozmanitost a otevřenost. Změníme zákony tak, aby nebránily rozvoji lidí a společnosti. Bráníme občany, jejich práva a jejich soukromí. Požadujeme otevřené hospodaření státu, umožňující snadnou občanskou kontrolu. Usilujeme o postupné odvolání zákazů rozmnožování uměleckých děl a omezení nevýhodné politiky patentů.

Náš program jsme zčásti okopírovali od Švédské pirátské strany.1) Kopírování nikomu nic nebere, ale všem přináší něco navíc. Těší nás, že ostatní politické strany teď kopírují náš program. V souladu se svým programem máme transparentní stranický účet, šíříme informace pod svobodnými licencemi, máme otevřené a propojené předpisy a používáme přímou demokracii v praxi, ne jako mediální trik. Snad i v tom nás začnou ostatní strany kopírovat.

Naším cílem je v krátkém čase využít získané pozice v parlamentu k ovlivnění a podpoře vlády, která by vyzdvihla a v dostatečné míře prosadila naše témata. V případě, že se podaří nalézt takového partnera, podpoříme ho v tématech, která neodporují našim programovým cílům.2)

Abychom zůstali jednotným a silným hnutím, rozhodli jsme se soustředit jako strana výhradně na tyto body a jejich důsledky.

Jsme jednotní v otázce ochrany práva na soukromí, ve vůli reformovat copyright a omezit patenty a zavést otevřený stát pod dohledem občanů.

1) Švédská pirátská strana to uvítala slovy „Sharing is caring.“
2) Viz tento program a čl. 2 stanov České pirátské strany, zejména principy ochrany občanských svobod, ochrany soukromí, transparence, přímé demokracie a podpory svobodné kultury.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.