• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Program pro volby do sněmovny 2010
Zpátky: 2. Otevřený stát ‣ Dál: 4. Místo monopolu — tvořit spolu

3. Kontrola občanů nad politiky

Zákony mají zneužití moci ztěžovat, nikoliv usnadňovat. Zneužití lze zabránit jednak účinnou vzájemnou kontrolou institucí, jednak přímým podílem občanů na vládnutí.

Oddělení mocí

V současném systému se volí na celostátní úrovni pouze parlament. Protože parlament jmenuje vládu a prezidenta, který následně jmenuje soudce, nemůže být o vzájemné kontrole moci parlamentu, vlády a soudů ani řeči. Ústava musí zavést brzdy a vzájemné vyvažování, aby si žádný orgán neuzurpoval veškerou moc. V systému, kde se moci navzájem kontrolují, nelze uvažovat o jiné než přímé volbě každé z nich.

Z oddělení mocí vyplývá, že ministerská funkce není slučitelná s poslaneckým mandátem. Uvolněný mandát přejde na náhradníka určeného kandidátkou. Prezident bude volen přímo a jmenuje vládu se souhlasem sněmovny. Protože efektivní a rychlou reakci zajistí vláda, musí být v parlamentu prostor pro politickou diskusi a široké zastoupení politických stran. Současná uzavírací klauzule pro volby do poslanecké sněmovny činí 5 % a neodpovídá poměrnému systému podle ústavy.1) Prosazujeme její zrušení.

Oddělení moci chceme rozšířit i na úroveň krajů a obcí, kde se se oddělí starosta nebo hejtman od zastupitelstva. Pravomoci představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů) se musí upravit tak, aby umožnily přímou volbu občany.

Přímá demokracie

Přímá demokracie se nesmí omezit na pouhé posvěcení práce politiků, aby mohli svést odpovědnost na občany. Přímá demokracie musí občanům umožnit rozhodovat podle informací od obou stran po zvážení důsledků,2) a posilní kontrolu občanů nad politiky. Navrhujeme

  • přímou volbu a odvolání politiků a vysokých úředníků,
  • referenda čili hlasování dotčených občanů o předloženém návrhu,
  • zákonodárnou iniciativu jako možnost občanů jak ovlivnit politiku přímo bez politických stran a pojistku proti účelovým změnám ústavy.

Prosazujeme přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, hejtmanů, starostů, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, nejvyššího státního zástupce apod.). Kandidáti musí předem prokázat odbornou způsobilost, kterou určí zákon.

Občané mají právo kontrolovat volené zástupce a politické strany. Pokud je zástupci, které přímo zvolili, nezastupují nebo je zastupují špatně, musí mít občané možnost je odvolat. U nepřímo volených zástupců3) odvolání zástupce vyvolá jeho nahrazení následujícím kandidátem na původní kandidátní listině strany.

Chceme uzákonit závazné referendum na úrovni celého státu, krajů a obcí. Zákonodárná iniciativa umožní občanům ochránit zájmy, které jsou politickým stranám lhostejné. Na základě petice se musí návrhem zabývat parlament nebo zastupitelstvo, a pokud požadavkům nevyhoví v roční lhůtě, rozhodne referendum.

Vyrovnaný státní rozpočet

Do Ústavy České republiky chceme přidat článek, který stanoví, že státní rozpočet v době růstu ekonomiky musí být navržen jako vyrovnaný nebo přebytkový. Pouze v době poklesu ekonomiky nebo za výjimečné situace může být rozpočet přijat s přiměřeným schodkem.

Nemáme právo svévolně zadlužovat budoucí generace!

1) Ústava České republiky čl. 18 odst. 1 stanoví, že „volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.“
2) Způsob kladení otázek ve všeobecných hlasováních, konkrétní počty podpisů v peticích a omezenou frekvenci rozhodování o stejných otázkách stanoví zákon.
3) Například v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.