• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Politický program Pirátské strany

Pirátská strana si cení toho, že vychází z celosvětového hnutí. S ostatními Pirátskými stranami sdílíme nejen myšlenky, ale často i konkrétní úsečné výroky.

Hlavními zdroji politického programu jsou Uppsalská deklarace, Deklarace principů, Řada omylů v popleteném copyrightu a blog Piráti a kopírovací monopol.

Politický program, který schválilo celostátní fórum nebo republikový výbor, zahrnuje

Další dokumenty na základě politického programu schvalují Komise pro kopírování a Internet a Komise pro otevřený stát.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.