• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

STOP TTIP

STOP TTIP

Co je TTIP?

Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP) je navrhovaná smlouva o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Dohoda má ambice umožnit vznik největší dosud známé zóně volného obchodu na světě. Nese s sebou ale četná úskalí, o nichž se na veřejnosti příliš nehovoří.

Bližší informace o TTIP

Proč proti TTIP Piráti protestují?

1) Netransparentní vyjednávání

Navzdory ujišťování Evropské komise bylo prokázáno, že vyjednávání o dohodě probíhají netransparentně a zástupci korporací v nich hrají významnou roli. Naproti tomu zákonodárci, neziskové organizaci a další zástupci veřejnosti mají přístup k informacím a podílení se na vyjednávacím procesu ztížen.

2) Posílení monopolů a patentů

Pod záminkou „ochrany autorských práv“ se do dohody TTIP mohou dostat stejně kontroverzní ustanovení, která obsahovala dříve odmítnutá dohoda ACTA. Zároveň hrozí rozšiřování softwarových patentů, které mohou zbrzdit vývoj informačních technologií v Evropě.

3) Snižování ochrany spotřebitele

Dohoda se snaží nastolit regulační rámce pro řadu odvětví, produktů a služeb. V důsledku to však povede pouze ke snižování vysokých evropských standardů. Typickým příkladem jsou rozdíly mezi americkým a evropským přístupem v potravinářství.

4) Ohrožení životního prostředí

Stejně jako v případě ochrany spotřebitele může dohoda TTIP prolomit klíčové evropské regulace ve vztahu k životnímu prostředí. To může vést k rozšiřování nebezpečných látek v chemickém nebo těžařském průmyslu.

5) Ovlivňování legislativy a regulačních rámců

Problematická je rovněž část dohody týkající se urovnání sporů mezi investory a státy, které mohou v extrémních případech vést k arbitrážím. Nadnárodní korporace tak mohou získat další nástroj pro ovlivňování regulačních politik v jednotlivých státech.

6) Politická integrace transatlantického prostoru

Dohoda TTIP není jen obchodní úmluvou, kromě liberalizace obchodu dohoda hlouběji politicky integruje USA a EU. Rozhodnutí o integraci podobného rozsahu by v žádném případě nemělo být uskutečněno bez dostatečné veřejné debaty, která by mohla vyústit i v uspořádání referenda.

Předchozí vyjádření Pirátské strany k dohodě TTIP

Jak mohu pomoci?

Pirátská strana se snaží zastavit přijetí dohody, či alespoň vznést podstatné námitky prostřednictvím politického vyjednávání, bez společenského tlaku však nemáme moc šancí se TTIP účinně postavit. Proto vás, občany ČR, žádáme o pomoc.

Podepište petici za transparentní projednávání dohody v České republice

Abychom docílili toho, aby byl znám obsah dohody, vytvořili jsme petici, kterou chceme přesvědčit ministerstvo průmyslu a obchodu k otevřenějšímu jednání o TTIP. Podepsané podpisové archy zasílejte na adresu sídla strany (Česká pirátská strana, Řehořova 943/19, 130 00, Praha 3).

Petice za transparentní projednávání TTIP

Elektronická petice Evropské iniciativy proti TTIP

Sdílejte informace a materiály o TTIP

Česká společnost se příliš nezajímá o zahraniční vlivy, které na ni působí, proto velmi oceníme, když o potenciálním nebezpečí skrytém v této mezinárodní dohodě budete informovat své okolí.

Souhrnné informace o dopadech TTIP připravené Hnutím DUHA

Kritické aspekty TTIP v digitálních právech připravené organizací EDRI

Informační brožura "Kdo nám chce zatrhnout TTIPec?"

Zúčastněte se protestních akcí

Pirátská strana i další subjekty pořádají proti TTIP happeningy a demonstrace, dejte svou účastí najevo, že vám záleží na podmínkách, které pro své občany naši zákonodárci vyjednají. O právě chystaných protestech se dozvíte na sociálních sítích Pirátů.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.