• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Požadavky na systém "Evidence členů"

Údaje budou přístupné v různém rozsahu různým orgánům a organizačním jednotkám strany podle jejich požadavků a oprávnění. Údaje jsou rozděleny tak, aby bylo možné sestavovat seznamy tříděné podle různých kritérií.

Ve sloupci „Uživatelé“ může být uveden popis těch, kdo by měli/mohli mít k údajům přístup.

Je otázka, zda by tato evidence měla zároveň sloužit pro archivaci osobních a veřejných dokumentů členů, jako například členská přihláška, plná moc, NDA atd. Původní aplikace toto umožňovala, protože byl takový požadavek z AO.

Z archivních důvodů by nikdy nemělo dojít ke smazání žádného záznamu. Veškeré zápisy a editace by měly být nějak logovány.

Základní údaje

Základní tabulka členů. Bude autoritativní místo dnešního seznamu uživatelů fóra.

Údaj Popis Uživatelé
ID unikátní číselné identifikační číslo (autoincrement), nezávislé na ID ve fóru
Jméno první (křestní) jméno, případně i druhé jméno
Příjmení pouze příjmení
Titul1 titul(y) před jménem
Titul2 titul(y) za jménem
Ulice ulice a číslo popisné a/nebo orientační trvalého bydliště AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Město město trvalého bydliště AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
PSČ PSČ trvalého bydliště AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Ulice1 ulice a číslo popisné a/nebo orientační přechodného bydliště 1) AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Město1 město přechodného bydliště 2) AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
PSČ1 PSČ přechodného bydliště 3) AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Mail skutečný mail AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Telefon telefonní číslo AO, PO, PKS, PMS, KK, RK
Datum narození datum narození ve formátu RRRRMMDD AO, FO, PO, PKS, PMS, KK, RK 4)
Zveřejnit datum narození možné hodnoty: ne, jen rok, jen měsíc a rok, ano veřejné přehledy a statistiky
ID ve fóru ID uživatele v phpBB nebo budoucím diskusním systému 5)

Údaje o příspěvcích

Evidence zaplacení členských příspěvků. Měla by umožňovat sestavit seznam dlužníků a s předstihem upozornit členy na nutnost zaplacení na další období. Pro účetní účely se musí evidovat nejméně 5 let.

Údaj Popis Uživatelé
ID stejné ID jako v základní tabulce, není unikátní
Datum datum zaplacení členského příspěvku ve formátu RRRRMMDD AO, FO, PKS, KK, RK
Částka zaplacená částka AO, FO, PKS, KK, RK
FO/FIO napojení na vedení FO + FIO AO, FO, PKS, KK, RK

Seznam skupin

Seznam orgánů strany, organizačních jednotek a dalších formálních skupin. Bude sloužit pro zpětné dohledání, v jakých skupinách byl člen zařazen, od kdy, do kdy, jestli měl nějakou funkci (předseda, místopředseda atd.). Z archivačních důvodů nesmí být skupina nikdy smazána, pokud kdy měla nějaké členy.

Údaj Popis Uživatelé
GID unikátní číslo skupiny
Název název skupiny AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky
ForumID ID skupiny v diskusním fóru, kvůli prolinkování AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky

Členství ve skupinách

Údaj Popis Uživatelé
GID číslo skupiny shodné s tabulkou skupin, není unikátní
ID člena stejné ID jako v základní tabulce, není unikátní AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky
Datum od datum ve formátu RRRRMMDD, od kdy je člen členem skupiny AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky
Datum do datum ve formátu RRRRMMDD, do kdy byl člen členem skupiny, může být prázdné, pokud je stále členem skupiny AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky
Funkce hodnota označující funkci předsedy, místopředsedy atd. 6) AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky

Údaje o členství

Někteří členové své členství ukončí, ale v evidenci musí zůstat po zákonem stanovenou dobu, jiní členství ukončí a pak znovu obnoví.

Údaj Popis Uživatelé
ID stejné ID jako v základní tabulce, není unikátní
Vznik členství datum vzniku členství ve formátu RRRRMMDD AO, PO, KK, RK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky
Ukončení členství datum ukončení členství ve formátu RRRRMMDD, může být prázdné AO, PO, KK, RK, KS, veřejné přehledy a statistiky

Podle mě (VM) se členství ve skupině CF = členství ve straně = jednoduché a jasné

Podle mě (PV) to je jasné v daný okamžik, ale mnohdy je nutné znát stav členů např. před několika měsíci nebo roky. Jak bys jinak chtěl odpovědět Rozhodčí komisi na dotaz „Kolik členů měla strana v den zahájení hlasování?“, kdyby to hlasování bylo před půl rokem?

Upomínač

Teď nějak funguje, ale má nějaké chyby…. = možnost napsat jednoduchý nový. Optimálně asi posílat upomínku členského příspěvku:

 1. měsíc před vypršením členství
 2. týden před vypršením členství
 3. týden po vypršení členství

Jednou za čas (čtvrtletně, pololetně, ročně) by upomínač měl každého člena i RegP požádat o aktualizaci jeho údajů. Tato aktualizace by měla jít jedním klikem přeskočit. Ideální by bylo, kdy žádost o aktualizaci údajů vyskakovala přímo na fóru i webu po přihlášení (bez ohledu na to, jaké fórum a web budeme v budoucnu používat).

Původní požadavky

Obecný popis požadavků na původní Evidenci, která vycházela z autoritativní tabulky phpBB (phpbb_users).

 1. Možnost hromadně editovat plná jména členů (údaj s diakritikou a tituly).
  Vyplňovat deseti členům jejich plné jméno po jednom je pakárna.
 2. Možnost hromadně editovat datum vzniku členství ve straně.
  Totéž jako v bodu 1.
 3. Možnost hromadně editovat datum zaplacení členského příspěvku, datum příští platby a výši částky.
  AO a dnes snad PO má sledovat včasné placení příspěvků a upomínat dlužníky. V době před vznikem Evidence však žádná skutečná evidence plateb neexistovala. Navíc FIO účet se zobrazuje jen 365 dnů zpětně, což je pro tyto účely nedostatečné.
 4. Možnost zobrazit všechny členy, kteří dluží členský příspěvek, setříděné podle kraje a jména. Tato funkce byla přístupná všem členům.
 5. Přidělení členského čísla novým členům. Jedná se o pořadové číslo, které není shodné s ID v databázi.
  Uvažovalo se o tom v souvislosti s případným vystavováním členských průkazů. Momentálně asi usnulo. Jo a OZ má čestné číslo 1 :)
 6. Zobrazení všech kontaktních údajů členů, včetně skrytých nebo již nepoužívaných.
  Požadavek PO kvůli kontaktování členů, využívali však i jiné orgány.
 7. Zobrazení všech kontaktních údajů RegP, včetně skrytých nebo již nepoužívaných.
  Požadavek PO pro aktivaci RegP na akce.
 8. Vytvoření složky (adresáře) pro každého člena a možnost osobních uploadu souborů člena. Soubory se dělí na veřejně přístupné a soukromé. Soukromým souborem je například sken členské přihlášky, je ale přístupný oprávněným osobám (AO, KK, RK, PO, RP atd.) a samozřejmě onomu členovi.
  Požadavek AO hlavně na evidenci přihlášek. Jsou tam ale uloženy i smlouvy o hmotné zodpovědnosti a NDA. Tyto dokumenty obsahuji chráněné osobní údaje, proto je není možné zveřejňovat.
 9. Členství ve skupinách - to bylo myšleno tak, že se u vybraných skupin fóra bude automaticky evidovat, kdo, od kdy a do kdy je jejich členem. Automat se neosvědčil, protože datum zvolení a datum přidání do skupiny (ruční akce AO) prostě nikdy neseděly na den přesně. Nicméně tato funkce by měla být zachována, jen by se zápisy měly provádět ručně.
  Účelem toho měla být možnost zjistit, od kdy do kdy byl konkrétní člověk členem třeba KK a kdo a v jakém čase byl předsedou nebo vedoucím orgánu. Hledat to v hlasováních několik let starých je opravdu šílená práce. Bylo možné například zobrazit složení RK v konkrétním časovém období, řekněme od 1.1.2010 do 30.6.2010.

To je zhruba seznam původních požadavků. Pak byl ještě požadavek, aby lidé s běžným oprávněním měli přístup na čtení a pouze ve svém kraji, lidé s vyšším oprávněním (z určitých skupin fóra, např. AO, RP) pak měli i právo zápisu a to někteří (třeba PKS) jen ve svém kraji, jiní úplně všude. Bylo také možné udělit individuálně právo zápisu konkrétním osobám (jmenný seznam). Oprávnění se nastavovala pro každou funkci Evidence (každou položku menu) nezávisle na ostatních. Tedy někdo měl právo editovat plná jména členů, ale ne datum vzniku členství. Ukázalo se totiž, že přístupová práva nelze přidělovat jen podle zařazení lidí do skupin. Např. AO měl 20 členů, ale pouze 3 z nich měli právo editace všeho.

1) , 2) , 3) korespondenční adresa, pouze pokud bude mít význam
4) FO bude tento údaj používat při sestavení seznamu dárců pro Sněmovnu přednostně před stejným údajem ze seznamu darů.
5) má význam, dokud phpbb nepoužívá přihlášení přes graph API
6) možná numerická hodnota?
0=člen
1=předseda
2=1. místopředseda
3=2. místopředseda atd.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.