• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst

Zveřejňování smluv je za hubičku. Kladno by zaplatilo 6000 Kč na rok, přispěli i Piráti

Smlouvy Piráti požádali kritiky registru smluv, aby jim poskytli smlouvy uzavřené za jeden týden. Smlouvy po úhradě nákladů ze stranické pokladny obdrželi, dokázali nepodloženost tvrzení o vysokých nákladech a teď se budou snažit kritiky donutit, aby poskytnuté smlouvy zveřejnili na Internetu v registru smluv.

Piráti se rozhodli zjistit, proč někteří lidé tolik bojují proti přijetí zákona o povinném zveřejňování smluv ve státní správě a samosprávě na internetu. Obeslali tedy Ministerstvo vnitra a město Kladno s žádostmi o seznam evidovaných smluv a o poskytnutí smluv za období v jednom týdnu. Tyto subjekty si vybrali, protože náměstkyně ministra vnitra Adriana Krnáčová (Babišova žena) připravila kontroverzní návrh zákona o zveřejňování smluv, který by z registru vykastroval základní princip, že nezveřejněná smlouva neplatí. Primátor Kladna a zároveň předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek zase dlouhodobě prohlašuje, že administrativa spojená se zveřejňováním smluv by pro obce byla likvidační.

Jakub Michálek, právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím a lídr kandidátky Pirátů do voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, opodstatněnost obav zpochybňuje: „Mnoho starostů i menších obcí smlouvy již zveřejňuje a na administrativu si nestěžují. Zkušenost ze Slovenska ukazuje, že zveřejnění jedné smlouvy trvá řádově několik minut a je to účinný nástroj při boji proti korupci a předraženým zakázkám.“

Piráti proto testují, jak náročné zveřejňování smluv opravdu je. Pro Ministerstvo vnitra by nejspíše žádný problém nepředstavovalo, protože smlouvy nám bezplatně poskytlo. Město Kladno chtělo proplatit 111 Kč za poskytnutí smluv uzavřených během jednoho týdne. Tuto částku jsme uhradili a nyní čekáme na poskytnutí smluv. „Jestliže zveřejňování smluv stojí 111 Kč za týden, ročně by za něj Kladno utratilo necelých 6000 Kč. To jsou dle našeho názoru účelně vynaložené peníze a z hlediska rozpočtu zanedbatelné,“ komentuje Adam Zábranský, spoluorganizátor kampaně. Piráti tedy prokázali, že argumenty starosty Kladna Jiránka byly od počátku nesmyslné.

Oslovené subjekty podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím musí zveřejnit na svých webových stránkách. V další fázi kampaně se Piráti budou snažit donutit Ministerstvo vnitra, aby poskytnuté smlouvy zveřejňovalo v centrálním registru smluv, který samo provozuje. Zároveň si zažádáme o další smlouvy, abychom pokryli co nejširší období. „Je paradoxní, že ministerstvo provozuje registr smluv, ale smlouvy v něm samo nezveřejňuje. Třeba si Kladno a Ministerstvo vnitra časem uvědomí, že zveřejňovat smlouvy automaticky by bylo jednodušší, než každý týden odpovídat na novou žádost o informace,“ věří lídr Pirátů Jakub Michálek.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím a lídr kandidátky Pirátů do voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

Adam Zábranský, spoluorganizátor kampaně a kandidát č. 3 Pirátů do voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, adam.zabransky@pirati.cz, 721 006 868

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.