• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru Pirátské strany v Jihlavě - boj proti cenzuře Internetu, zemědělská politika, krajské volby, uprchlíci

Členové Republikového výboru České pirátské strany na zasedání v Jihlavě 3. 10. diskutovali aktuální otázky související s politickým vývojem v ČR a situací v Pirátské straně. Hlavním tématem byly krajské volby, jejich rozpočet a možnosti volebních koalic včetně doplňujících senátních voleb. Piráti na krajské volby do informačně laděné kampaně uvolní zhruba 3 miliony korun.

Z aktuálních témat byl důkladně prodiskutován postup v boji proti cenzuře internetu, která hrozí v rámci schvalování vládního „zákona o hazardu“ a řešení tzv. imigrační krize. Nad cenzurním zákonem se Piráti hodlají sejít se zástupci stran vládní koalice. V souladu se svými stanovami pak republikový výbor diskutoval komplexní stanovisko navržené vedoucím pražského zastupitelského klubu Jakubem Michálkem. Tématem jednání bylo i projednání programového bodu zemědělství.

~~READMORE~~ Piráti se v úvodu zabývali vládním návrhem zákona o cenzuře internetu, který se již potřetí objevil v rámci údajného „boje proti hazardu“. Hodlají v následujícím týdnu aktivně oslovit poslance vládních i opozičních stran a v občanské rovině navázat na svoji úspěšnou aktivitu Internet bez cenzury 2.0, pod kterou se podepsalo již 18 000 lidí (www.internetbezcenzury.cz). V nejbližších dnech se chtějí setkat se špičkami vládních i opozičních stran a do diskuse zapojit nejen odbornou veřejnost, ale i senátory.

Předseda Pirátů Lukáš Černohorský téma shrnul následovně: „Vládní návrh je nejen technicky nefunkční, ale společensky nebezpečný. Nahrává jen domácím sázkovým firmám, které získají konkurenční výhodu a zřejmě uspokojuje touhu Andreje Babiše kontrolovat naši společnost. Piráti se s ním rozhodně nesmíří, a pokud vláda cenzurní paragrafy ze zákona nevyškrtne sama od sebe, pokusíme se ji přimět ke změně postoje veřejným tlakem, a apelem na půdě senátu, kde máme své zastoupení. Tématu se dlouhodobě věnujeme a věřím, že máme ve vyjednávání silné argumentační páky.“

Jedním z hlavních témat zasedání byly krajské volby. Cílem Prátů je uspět alespoň v sedmi krajích. Republikový výbor Pirátů krajským sdružením doporučuje samostatné kandidátky. Vzhledem k principu subsidiarity je však finální rozhodnutí ponecháno na jednotlivých krajích. V současné chvíli se rýsují možné koalice se Stranou Zelených ve Zlíně a v Královehradeckém kraji. Samostatné Pirátské kandidátky budou ve Středočeském, Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. V dalších krajích ještě probíhá vyjednávání, partnerem v jednání bývá Strana zelených případně místní politická uskupení. Republikový výbor má možnost uzavření koalice zakázat, pokud k tomu existuje pádný důvod.

Republikový výbor se zabýval i otázkou placení pirátským krajským zastupitelům z příspěvku na mandát, jak je tomu nyní v pražském zastupitelstvu. Málokdo totiž ví, že neuvolnění opoziční zastupitelé za svou práci nepobírají žádné nadstandardní příjmy. Podle Pirátů vyžaduje kvalitní práce zastupitele v každém případě takové nasazení, že o ni nelze uvažovat jako o volnočasové či nadšenecké aktivitě.

„Pokud od opozičních neuvolněných zastupitelů očekáváme kvalitně odvedenou práci, musíme je nějakým způsobem kompenzovat za čas, který tomu na úkor svého civilního zaměstnání obětují. Nechceme, aby se mandátu věnovali pouze v momentech zasedání a hlasovali podle předpřipravených materiálů z výborů. Chceme, aby se své práci pro občany věnovali. Tím se Piráti liší od ostatních politických stran. Současný stav zásadně znevýhodňuje prakticky vždy neuvolněnou opozici, proti dobře placeným radním“, komentoval tento bod Ivan Bartoš, původní navrhovatel příspěvku na mandát neuvolněných zastupitelů vzešlých z komunálních voleb.

Náklady na krajské volby, které má republikové předsednictvo navrhnout v rozpočtu na příští rok, nemají překročit částku tří milionů. Piráti budou aplikovat pravidla podobná jako ve všech svých předchozích kampaních. Ty budou opět informační, nikoliv pouze brandové.

Republikový výbor dále projednal návrh bodu Pirátského programu k zemědělské politice a návrh postoje Pirátské strany k uprchlické krizi. Oba dokumenty budou po zapracování připomínek předloženy k internetovému hlasování.

Kontakt

Ing. Lukáš Černohorský, lukas.cernohorsky@pirati.cz, 601 573 955 - předseda Pirátů

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 478 - šéf mediálního odboru Pirátů

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.