• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vláda v demisi bude projednávat novelu autorského zákona

Kopírování je zadarmo Vláda Jiřího Rusnoka se dnes (11.12.2013) bude zabývat novelou autorského zákona, kterou Piráti již v minulosti několikrát připomínkovali. Hlavní sporné body, se kterými se Pirátská strana nemůže ztotožnit, však nadále zůstávají součástí připravované novely. Jedná se o implementaci kopírovací směrnice EU, která prodlužuje dobu ochrany zvukových záznamů z padesáti na sedmdesát let, a přístup k osiřelým dílům, které by se měly stát předmětem ochrany kolektivních správců.

~~READMORE~~

Novela autorského zákona vypracovaná na ministerstvu kultury ČR neodpovídá svými parametry realitě současnosti a v klasickém duchu snahy o zachovávání stávajících toků peněz a drakonických politik pomíjí praktický vývoj v přístupu k autorským právům děl, které se snaží působit dojmem jakéhokoliv duševního obsahu hodného vlastnictví, či dokonce ochrany takového vlastnictví.

Pirátská strana je toho názoru, že autor toho či onoho konkrétního díla by měl mít maximální kontrolu nad kontraktem s veřejností ve formě licence užívání. Ta by neměla mít pouze binární povahu (zcela volně, nebo zcela pod kontrolou skrze vyděračské organizace typu OSA apod.), ale v celé škále po vzoru tzv. Creative commons licencí. Pirátská strana je silně proti posilování stávajících a vytváření dokonce nových byrokratických a institucionálních organel, které se snaží vynutit svůj postoj k autorským právům silovým způsobem proti vůli drtivé většiny občanů EU.

„Přestože se ve společnosti každý den množí případy takzvaného „pirátství“, jsou tyto případy spíše než důkazem růstu počítačové kriminality důvodem pro přehodnocení stávajícího přístupu ke kopírovacímu monopolu. Výkonný aparát se opět chová přesně opačně k tomu, co ve skutečnosti představuje společenskou poptávku po úpravě nesmyslného zákona, a opět jde na ruku lobbistům nahrávacího průmyslu a dalším držitelům monopolu. Pirátská strana nepoleví ve své snaze o další revizi autorského zákona, která by lépe reflektovala skutečnost třetího tisíciletí,“ říká Adam Skořepa, vedoucí mediálního odboru Pirátů.

Připomínky Pirátů ke kopírovacímu zákonu

Kontakt

Adam Skořepa, vedoucí mediálního odboru, adam.skorepa@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.