• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ústavní soud zrušil povinné uchovávání záznamů o hovorech a el. komunikaci

hmac: : tiskove-zpravy:ustavni-soud-zrusil-povinne-uchovavani-zaznamu-o-hovorech-el-komunikaci

Brno - 31.3.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

Ústavní soud ČR svým rozhodnutím zrušil část zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášku. Ze zákona vypustil § 97 odst. 3 a odst. 4, kde byla specifikována povinnost telefonních operátorů a poskytovatelů internetového připojení uchovávat po dobu 6 až 12 měsíců provozní a lokalizační údaje o veškeré telefonní a faxové komunikaci, e-mailové a SMS komunikaci, návštěvách webových stránek a využívání některých internetových služeb. Česká pirátská strana toto rozhodnutí vítá. Nález Ústavního soudu je plně v souladu s Pirátským programem, který požadavek na zrušení sledování občanů na Internetu nebo zaznamenávání uskutečněných hovorů jasně definuje v kapitole 1. Občanská práva a svobody, přesněji v části nazvané "Konec sledování"

 

Považujeme za správné, že Ústavní soud stížnosti vyhověl. Samotný text podání k Ústavnímu soudu, který podepsali poslanci PSP ČR, vypracovala nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Ve zdůvodnění nálezu se uvádí: „Ústavní soud seznal, že napadená právní úprava porušuje ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality.“ Paradoxem je, že mnozí poslanci, kteří o zrušení zmiňovaných ustanovení žádali, jej předtím takto schválili.

Marcel Kolaja, spolupředseda Pirate Parties International (PPI), nález komentoval: „Soud potvrdil, že český občan má ústavní právo na soukromí. Stejně tak učinil německý Ústavní soud pro německé občany, který zrušil zákon o uchovávání dat před rokem, přičemž požadoval, aby byla již uchovaná data okamžitě smazána. Važme si naší Ústavy, neboť zabránila plošnému šmírování občanů, které je bohužel v dnešní době pod záminkou vynucování kopírovacího monopolu nebo boje proti terorismu v oblibě."

Odkazy:

 Za mediální odbor:

 

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.