• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Transparentní hospodaření s přebytkem? S Piráty to jde.

hmac: : tiskove-zpravy:transparentni-hospodareni-s-prebytkem-s-piraty-jde

transparent-piggy-bank.jpg?w=300 Pirátská strana dnes v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do poslanecké sněmovny výroční finanční zprávu za rok 2011.

Podle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a finanční situace České pirátské strany k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční finanční zprávu schválili Piráti 28. března 2011 na celostátním fóru, které je nejvyšším orgánem strany.

  • Rozvaha ukazuje aktiva i pasiva vyrovnaně ve výši 213 tisíc Kč.
  • Výkaz zisku a ztrát ukazuje příjmy ve výši 346 tisíc Kč (největší podíl tvoří dary ve výši 200 tisíc Kč a z členské příspěvky ve výši 63 tisíc Kč) a náklady ve výši 135 tisíc Kč.
  • Česká pirátská strana neobdržela v roce 2011 žádné dotace nebo subvence z veřejných rozpočtů, naopak odvedla 3 tisíce Kč na daně a poplatky a přes 20 tisíc Kč z neidentifikovaných darů.
  • Celkem Piráti hospodařili v roce 2011 s přebytkem 211 tisíc Kč.

„Bohužel byly na transparentní účet vloženy dary v celkové výši přes 20 tis. Kč, které se nepodařilo identifikovat, takže musely být v souladu se zákonem převedeny do státního rozpočtu. Proto dárcům připomínáme, že je potřeba uvést své identifikační údaje,“ doplnil vedoucí finančního odboru Jiří Kadeřávek starší.

Pirátská strana již od počátku hospodaří přes transparentní bankovní účet. Každý si může příjmy a výdaje ověřit přes Internet. Hotovostní převody a „odklánění“ na netransparentní účty jsou vnitřními předpisy zakázány. Vedle transparentního účtu dávají Piráti také veřejnosti možnost procházet účetní výkazy a kontrolovat proplacené výdaje (viz odkazy), což je politickými stranami a neziskovými organizacemi unikátní.

Výroční finanční zpráva je veřejná a je společně s informacemi o účetnictví všem občanům přístupná na stránce finančního odboru.

Piráti, na rozdíl od jiných stran, dokážou hospodařit s přebytkem, transparentně, bez půjček, dluhů, dotací a čarování – tak to prosazují i ve veřejné správě. Pirátská strana děkuje všem, kteří její činnost svými dary a přízní v roce 2011 podpořili.

Odkazy
Výroční finanční zpráva, účetnictví a proplácení výdajů za rok 2011
Prezentace o transparentní organizaci

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.