• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Technické normy zatím na Internetu nebudou, Piráti podávají kasační stížnost

očkoploché klíče Městský soud v Praze zamítl žalobu, aby byly zveřejněny technické normy ve stavebnictví. Soud tak postupoval v naprostém rozporu se stavebním zákonem, podle něhož musí být závazné stavební normy bezplatně veřejně přístupné. Lídr Pirátů v Praze Jakub Michálek proto podal včera 6. 10. 2014 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Žalobu soud před 14 dny odmítl se zdůvodněním, že při poskytování technických norem nelze podle zákona o svobodném přístupu k informací vůbec postupovat. S tím ale Piráti nesouhlasí a upozorňují na to, že úřady musí žádost podle zákona vyřídit a dosud to ani nikdo nezpochybňoval. Žádost sice obecně mohou odmítnout, protože na distribuci má komerční monopol státní metrologický ústav, ale nikoliv v případě stavebních norem, u kterých zákon výslovně požaduje bezplatnou přístupnost (§ 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.).

„I během volební kampaně pracují Piráti na reálných projektech, v tomto případě na boji za veřejné zpřístupnění technických norem. Stavební zákon jasně požaduje, aby byly závazné stavební normy volně dostupné, což ministerstvo průmyslu obchodu za řadu let od nabytí účinnosti stavebního zákona nezajistilo. Je zcela legitimní, aby se občané u soudu domáhali toho, že stát tuto povinnost splní, když navíc občany zahrnuje neuvěřitelným množstvím závazných technických norem. Městský soud v Praze zcela přehlíží smysl zákona a věříme, že mu Nejvyšší správní soud a Ústavní soud nebudou takový postup tolerovat,“ říká lídr Pirátů v Praze, právník Jakub Michálek, který žalobu ke správnímu soudu podal.

Projekt veřejné přístupnosti technických norem je financován Českou pirátskou stranou prostřednictvím participativního rozpočtu s maximálním rozpočtem 10 000 Kč včetně soudního poplatku.

Odkazy

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, volební lídr pražských Pirátů, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.