• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Sledovací systém za stovky milionů projedná sněmovna

Velký bratr V úterý 5. června 2012 proběhne zasedání poslanecké sněmovny, na které je naplánované druhé čtení zákona o uchovávání údajů. Podle problematické normy, která je veřejnosti známá spíše pod označením šmírovací zákon, by měly být sledována a ukládána elektronická komunikace všech občanů a jejich poloha.

~~READMORE~~

Zákon nařizuje všem poskytovatelům veřejného připojení k Internetu a telefonním operátorům uchovávat lokalizační a provozní údaje jejich uživatelů po dobu šesti měsíců, a následně je na požádání předat oprávněným orgánům, mezi které patří Policie ČR, ČNB, BIS a tajné služby. Povinně tak operátoři ukládají jak informace o poloze mobilního telefonu, tak informace o účastnících komunikace, a to u každého nevinného občana.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pochybuje o bezpečnosti uchovávaných dat:

„Podle návrhu by povinnost uchovávat data měli všichni poskytovatelé veřejného internetového připojení, mezi které patří např. i knihovny a kavárny. Data od nich mohou při vyšetřování stěží pomoci a pochybuji o jejich dostatečném zabezpečení.“ V minulosti již několikrát došlo ke zneužití dat uživatelů. „Nikdo nemůže zaručit, že ke zneužívání dat v budoucnu nedojde, naopak si můžeme být téměř jisti opakem,“ dodává Bartoš.

Šmírovací zákon v České republice není žádnou novinkou. Zaveden byl již v roce 2006, jenže v březnu minulého roku byl zrušen Ústavním soudem pro rozpor s Listinou základních práv a svobod. Nyní putuje opět do sněmovny v upraveném znění, které je ale podle Pirátů stále nepřijatelné.

Češi byli v počtu policejních žádostí o vydání údajů evropskými přeborníky. Za pět let od účinnosti zákona ve většině zemích Evropské unie se však nijak neprokázalo, že plošné šmírování obyvatel fakticky snižuje kriminalitu, natož pak že tento přínos převažuje nad zasahováním do soukromí.

„Kdyby jeho přínosy jasně převažovaly nad nevýhodami, dalo by se o něm uvažovat, ale tuto podmínku zákon zdaleka nenaplňuje,“ říká Adam Zábranský, člen kontrolní komise Pirátů.

Technické zázemí sledování navíc stojí stovky milionů korun, které jsou operátorům vypláceny z rozpočtu ministerstva vnitra.

Piráti si vysoce cení soukromí a moderní technologie by podle nich neměly být zneužívány k vytváření společnosti, ve které se občané musí vzdát svých práv ve jménu údajné bezpečnosti. Proto požadujeme, aby parlament zákon odmítl, a ve spolupráci s dalšími Pirátskými stranami se i nadále snažíme zastavit směrnici EU, která přijetí podobných zákonů po členských státech vyžaduje.

Autorem ilustračního obrázku je Trey Ratcliff.

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, 737 943 770.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.