• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stát nezveřejňuje stavební normy

Norma Stát porušuje vlastní zákony a neumožňuje bezplatný přístup k technickým normám ve stavebnictví. Proto Piráti podali žalobu na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterou se domáhají zveřejnění všech závazných stavebních norem.

~~READMORE~~

Městský soud v Praze obdržel žalobu v pondělí 6. 1. 2014. Může Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví přikázat, aby požadované informace poskytl. Pirátům by se tak podařilo naplnit platný zákon i splnit slib z parlamentních voleb z loňského října.

„Požádal jsem podle zákona o svobodném přístupu k informacím o plné znění stavebních norem. Platný stavební zákon nařizuje bezplatný přístup ke všem závazným technickým normám v oblasti stavebnictví. Každý architekt a stavební inženýr je vázán při své práci obrovským počtem norem, které musí dodržet. Normy jsou sice závazné a mají být bezplatně přístupné, ale skutečnost je jiná,“ říká k tomu člen Pirátů a právník Jakub Michálek, který žalobu podal.

Na státní technické normy ČSN se neuplatní omezení daná autorským zákonem, protože jde o úřední díla. Obdobná omezení však upravuje zákon o technických normách (§ 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb.), který zakazuje rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele. Jiná situace je však u stavebních norem, na které pamatuje stavební zákon:

Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná. (§ 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Přesto se ani po několika letech účinnosti zákona nepodařilo Ministerstvu pro místní rozvoj toto právo v praxi naplnit a normy jsou i nadále přístupné a prodejné pouze za poplatek. V žalobě Piráti kritizovali, že ze všech stavebních norem, které jsou na základě zákona závazné, zveřejnily úřady pouze jedinou a všechny ostatní odmítají bezplatně poskytnout.

„Když už máme takové obrovské množství státních technických norem, které jsou v podstatě právně závazné, stát by měl umožnit jejich veřejnou dostupnost. Místo toho stát z vybraných poplatků financuje tvorbu dalších norem,“ myslí si o dostupnosti technických norem Michálek a dává za pravdu dlouholeté kritice České komory architektů.

Kontakt

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.