• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Stát má posílat autorským svazům miliony navíc za půjčování knížek, Piráti navrhují snížení poplatku

Autorské svazy žádají stále více peněz

Návrh malé novely autorského zákona počítá s tím, že stát převezme daňové náklady na platby autorským svazům ze státního rozpočtu. Kolektivní správci Dilia a OOA-S si tak přijdou na cca 4 miliony korun ze státního rozpočtu ročně. Piráti navrhují, aby byl odpovídajícím způsobem poplatek snížen na 0,40 Kč.

~~READMORE~~

Senát projednává sněmovní návrh malé novely autorského zákona. K hlavnímu návrhu na povinnost výběrčích organizací ustanovit jediného výběrčího je přidáno několik legislativních přílepků, které se do návrhu dostaly patrně pod vlivem lobbistických skupin.

Návrh pošle na účet výběrčích organizací pěkných pár milionů, aniž by musely hnout prstem. V celé věci jde o poplatek ve výši cca 22 milionů korun, který každý rok musí Ministerstvo kultury převádět výběrčím organizacím. Platí podle autorského zákona za knihovny, aby mohly čtenářům půjčovat knihy (poplatek 0,50 Kč za výpůjčku kolektivnímu svazu Dilia). Podle návrhu má daňové náklady tohoto poplatku nově nést stát, nikoliv autorské svazy, jak je tomu nyní. Je možné, že v důsledku této změny bude Ministerstvo kultury nuceno kolektivním správcům nahradit zaplacené DPH za několik předchozích let. Návrh přitom paradoxně podpořila i ministryně kultury Alena Hanáková.

Piráti doporučili senátoru Liboru Michálkovi, aby předložil pozměňovací návrh: Pokud má být návrh na přičtení DPH zachován, měl by se patřičným způsobem snížit poplatek za absenční výpůjčku v knihovně Dilia z 0,50 Kč na 0,40 Kč tak, aby celková odváděná částka a nároky na státní rozpočet zůstaly nedotčeny.

„Výběrčí organizace zase ukázaly, že si obejdou politické strany ve sněmovně, a pod záminkou ochrany autorů k dobrému návrhu na jednotné inkaso přidají přílepek, který jim přihraje miliony navíc z veřejných prostředků. Náš návrh má odstranit dopad na státní rozpočet. Z širšího pohledu ale zastáváme názor, že platby státu za knihovní výpůjčky autorským svazům jsou zcela absurdní. To je stejně absurdní, jako by se mělo platit za citace,“ říká místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Piráti se také postavili proti tomu, aby OSA, Dilia a další kolektivní správci mohli udělovat licence na místo autorů v případě komerčního živého provozování díla (například živé hraní v hospodách, koncerty a estrády, veřejné komerční předčítání atd.) Fakticky by se tak obohacovaly na úkor autorů, kteří zastupováni být nechtějí.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, jakub.michalek@pirati.cz, +420 775 978 550

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.