• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti chtějí pro Snowdena politický azyl

Edward Snowden. Foto: AP/Uncredited.

Na americký svátek nezávislosti Česká pirátská strana zaslala Ministerstvu vnitra ČR výzvu, aby nabídlo americkému whistleblowerovi Edwardu Snowdenovi politický azyl v České republice. Piráti to dnes oznámili na tiskové konferenci v čajovně Shangri-la.

~~READMORE~~

Piráti také žádají ministra Kubiceho, aby razantně odmítl šmírovací praktiky okolo amerického projektu PRISM a ujistil veřejnost, že do podobných praktik nejsou zapojeny české výzvědné služby.

Piráti dále po Ministerstvu vnitra, které zodpovídá za koordinaci informačních systémů státní správy, požadují, aby nevyužívalo software firem zapojených do šmírování (Microsoft, Google, Apple), a naopak zásadně používalo software s otevřeným zdrojovým kódem, do kterého nelze „schovat“ zadní vrátka pro únik citlivých osobních údajů občanů i informací státu.

Americká tajná služba NSA započala akci, jejíž rozsah nemá v novodobé historii obdoby. Z přísně tajných dokumentů bývalého technika amerických tajných služeb vyplývá, že v posledních několika letech docházelo k soustavnému a cílenému sledování celé Evropské unie, včetně jejích občanů. Agenti umístili odposlouchávací zařízení rovněž v unijním diplomatickém centru ve Washingtonu a v některých kancelářích v New Yorku a Bruselu. Údajně nejvíce zasaženou zemí se stalo Německo, kde bylo denně odposloucháváno 20 milionů telefonních hovorů a 10 milionů internetových souborů. Americké tajné služby se nezastavily ani před úřadem spolkové kancléřky Angely Merkelové. Monitorování telefonátů, textových zpráv a e-mailů je podle některých názorů srovnatelné s akcemi v Iráku nebo Číně. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn považuje toto jednání ze strany amerických spojenců za „nechutné“. Evropská unie žádá okamžité vysvětlení.

V této souvislosti je americkou tajnou službou stíhán Edward Snowden, který uvedené materiály zveřejnil. Následně požádal některé státy Evropské unie o azyl. Ty zatím nenašly odvahu se k celé věci postavit a doposud vyčkávají. Česká pirátská strana považuje za morální povinnost zastat se lidí, kteří upozorňují na porušování lidských práv, a požaduje pro Edwarda Snowdena politický azyl.

„Je nepřijatelné, aby odhalování zločinů proti lidským právům bylo pronásledováno,“ uvedl místopředseda strany Jakub Michálek.

Je zřejmé, že cílem Edwarda Snowdena bylo upozornit na masivní porušování základního lidského práva na soukromí americkými úřady. Poškozenými byli zejména evropští občané, na které se nevztahuje ochrana podle právního řádu USA. Je nepochybné, že Česká republika může nabídnout panu Snowdenovi politický azyl. Čl. 43 Listiny základních práv a svobod výslovně stanoví, že Česká republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Na základě vlastního rozhodnutí může být Česká republika také následně příslušná k vyřízení žádosti o azyl v rámci evropského azylového systému. Nabízí se možnost nabídnout Ewardu Snowdenovi přesídlení do České republiky, při kterém není třeba vést zdlouhavé správní řízení. Pokud Edward Snowden nezíská politický azyl, je téměř jisté, že po vydání do USA bude čelit v lepším případě nespravedlivému procesu, v horším případě i mučení a trestu smrti.

Evropské státy, které udělení azylu odmítly, dosud nebyly schopny své rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnit. Podle našeho názoru jde o typický případ pro nabídku politického azylu, který předvídá Listina základních práv i zákon o azylu. Ministerstvo vnitra by mělo zaujmout zásadový postoj a nabídnout Snowdenovi přesídlení se zajištěním nezbytné osobní bezpečnosti, materiálního zabezpečení, zdravotní péče a asistence v běžném životě, které mohou být třeba. Pokud bude nabídka azylu přijata a bude podána oficiální žádost o azyl, Ministerstvo vnitra by mělo v souladu se zákonem požádat Policii České republiky o bezpečnou dopravu pana Snowdena na české území a učinit všechna opatření k jeho ochraně před pronásledováním.

K samotné výzvě o politický azyl přidává Česká pirátská strana požadavek o vyjádření našich úřadů k praktikám USA dopadajícím na české občany a instituce. Piráti také požadují, aby stát přestal využívat kompromitované softwarové produkty s ohledem na zjištění, že do skandálu se šmírováním byly zapleteny významné mezinárodní společnosti (Google, Apple, Microsoft), a aby byly důsledně používán software s otevřeným zdrojovým kódem (open-source software). Česká pirátská strana zvažuje, že na společnosti zapojené do šmírování podá trestní oznámení pro podezření z trestných činů porušování dopravovaných zpráv a neoprávněného nakládání s osobními údaji.

Výzva Pirátů ohledně šmírovací kauzy, na kterou upozornil Snowden

Česká pirátská strana žádá Ministerstvo vnitra ČR o následující:

  1. Rozhodné a bezodkladné odmítnutí masivního šmírování a podobných praktik, dementování podezření ze stejného nebo podobného monitoringu českými bezpečnostními složkami. Mediální a diplomatická vystoupení by měla odpovídat závažnosti celé kauzy.
  2. Závazek nepoužívat produkty zkompromitovaných dodavatelů software, případně vyžadovat zveřejnění jejich zdrojového kódu a zohlednit tento požadavek při výběrových řízeních na dodavatele softwaru.
  3. Veřejné vyhlášení nabídky, že Česká republika je připravena udělit Edwardu Snowdenovi politický azyl a zajistit jeho osobní bezpečnost. Každý, kdo upozorní na masivní porušování lidských práv, má právo na mezinárodní ochranu. Jinak žádáme o přesvědčivé zdůvodnění, proč takový krok není možný.

Přílohy

Kontakt

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, jakub.michalek@pirati.cz, 775 978 550

Související odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.