• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Snaha turecké vlády o blokování Twitteru a YouTube je nepřijatelná

Piráti vyjadřují hluboké znepokojení nad rostoucími snahami turecké vlády o cenzuru vybraných internetových služeb. Plošné blokování konkrétní webové stránky či online služby (například Twitter či YouTube) pouze na základě toho, že provozovatel odmítl reagovat na konkrétní cenzurní požadavek, pokládáme za naprosto nepřijatelné. Jednoznačně podporujeme právo občanů Turecka na svobodný přístup k celosvětové komunikační síti.

Turecko má obecně letité problémy připustit otevřenou a necenzurovanou diskuzi o vlastní minulosti. Pokud turecký premiér Erdogan na začátku svého cenzorského tažení opravdu prohlásil „Twitter vyhladíme“, je to nesmírně znepokojivé. Pokud se mu to skutečně podaří, nezbývá než se zamyslet nad tím, jestli se mu to potom následně podaří i popřít…

Současná snaha o plošnou blokádu soukromé, individuální komunikace občanů Turecka dosáhla stupně, kdy je jednoduše nevyhnutelné se tázat, zda je takovýto rozsah porušování práv občanů ještě slučitelný se statutem kandidátské země Evropské Unie a zda by tento status neměl být podmíněný určitou minimální úrovní politické kultury a úcty k lidským a občanským právům v dané kandidátské zemi.

Podobnou úroveň snah nejen o cenzuru, ale i o omezování individuální komunikace občanů jsme si historicky spojovali pouze se zeměmi, které byly označované za totalitní, v nedávné minulosti pak podobné snahy typicky projevovaly pouze země obecně považované za nedemokratické či ovládané diktaturou vojenského či nábožensky-fundamentalistického typu. Pokud se praktiky typu cenzury obsahu DNS serverů či blokování konkrétních IP adres objeví v zemi dosud obecně považované za spíše demokratickou, tak je to velmi znepokojivý signál.

Piráti však spatřují jistou naději ve zjevné neúčinnosti těchto snah, protože technicky zdatní uživatelé nakonec vždy dokáží tento typ blokády nějakým způsobem překonat (stejně jako se v minulosti nikdy žádnému režimu nepodařilo zcela zakázat přístup k alternativním informačním kanálům typu zahraniční rozhlasové vysílání, apod.). Ale skutečnost, že podobné snahy, jaké nyní projevuje Turecko, jsou už delší dobu běžné v zemích jako Čína, Irán, Barma nebo třeba i Thajsko, podle nás zavazuje vyspělé demokratické země, aby i do budoucna aktivně podporovaly rozvoj infrastruktury a standardů Internetu takovým směrem, který podobné nedemokratické cenzurní snahy alespoň částečně znemožňuje: v tomto ohledu máme na mysli zejména trendy jako šifrování, anonymitu, decentralizaci či ochranu před uchováváním osobních údajů. Centralizovaně provozované internetové služby jsou každopádně z technického hlediska vždy snadněji zranitelné, než platformy decentralizované.

Kontakt

Janek Wagner, pověřený vedením MO, janek.wagner@pirati.cz, GSM 774526359

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.