• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Služební zákon v ČR není, protože si kapři rybník sami nevypustí, říkají Piráti

Vladavladne V civilizovaných zemích je práce úředníků definována služebním zákonem. Služební zákon byl platný i v předválečném Československu. V České republice politici už dvanáct let odkládají platnost již schváleného zákona o státní službě. Jeho vstoupení v účinnost několikrát zablokovali poslanci napříč politickým spektrem. Jednou proti němu hlasovali poslanci hlásící se k pravici a středu, jindy zase levice, častokrát došlo i k prazvláštní shodě ODS s ČSSD a KSČM. Piráti jsou přesvědčeni, že tento zákon by měl začít účinkovat okamžitě, neboť snižuje možný tlak zkorumpovaných politiků na státní úředníky.

~~READMORE~~

Česká republika je jedinou zemí v Evropě, kde zákon o státní službě ještě neplatí. Jeho platnost je přitom nezbytná pro správné fungování státní správy, která se musí obrnit proti politickým vlivům (své zkušenosti s touto formou nátlaku má i senátor nominovaný Pirátskou stranou Libor Michálek, který byl v roce 2010 odvolán ze své funkce tehdejším ministrem životního prostředí za ODS Pavlem Drobilem). Přijetí zákona o státní službě bylo navíc podmínkou pro vstup ČR do EU. Snaží se snad naši zákonodárci vykroutit ze zodpovědnosti a prodloužit své neřízené řádění na ministerstvech?

Piráti mají zákon o státní službě ve svém programu, protože umožňuje definovat pravidla pro kariérní postup, odděluje moc politickou od úředního aparátu a rovněž vystavuje úředníky osobní zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí. Piráti jsou přesvědčení, že uvedení služebního zákona v účinnost zmenší prostor pro korupci a zvýší transparentnost státu vůči občanovi. I současná vláda s předložením zákona otálí. Aktuálně projednávání zákona odložila o dva týdny. Nezávislí odborníci neustálé odklady také kritizují, protože jen konzervují současný prokorupční stav. Hrozí také riziko, že pokud zákon zákonodárci neschválí do konce roku, přijdeme o dotace z eurofondů.

„Absence služebního zákona je jedním z faktorů, které ve státní správě vytvářejí prosředí příhodné pro korupční jednání. Dokud budou úředníci a odborní zaměstnanci státních úřadů v nejistotě při každé změně politické garnitury, nelze udržet ani dostatečnou kvalitu práce na úřadech. Osobní zodpovědnost úředníků také zavádí další možnost obrany proti korupci, protože úředník si velmi dobře rozmyslí, jestli přijme úplatek od lobbistů, zatímco dnes státní správa funguje na bázi „porcování medvěda“ aneb „kradou všichni“,“ vysvětluje přínosy zákona o státní službě Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Neustálé odkládání platnosti služebního zákona je ve shodě se známým rčením, „Kapři si sami sobě rybník nevypustí.“ Piráti se nechtějí podílet na okrádání občanů, a proto mají uvedení služebního zákona v platnost ve svém programu.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, ivan.bartos@pirati.cz, +420 603 415 378

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.