• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

SDEU: Protipirátské filtry jsou v rozporu s občanskými právy

hmac: : tiskove-zpravy:sdeu-protipiratske-filtry-jsou-v-rozporu-s-obcanskymi-pravy

Zastánci ACTA, filtrování Internetu a odstřihávání uživatelů od Internetu utržili další porážku. V právní bitvě mezi organizací SABAM (obdoba české OSA) a sociální sítí Netlog vydal Soudní dvůr EU přelomové rozhodnutí. Soud rozhodl, že poskytovatelé služby nesmí filtrovat autorský obsah, protože by tím došlo k narušení ochrany soukromí, ohrožení svobody informací a nepřiměřenému zásahu do podnikání. 

Cenzura neznamená pokrok

Po několik let spolu sváděli SABAM a Netlog právní bitvu před soudem. Aby ochránila zájmy svých čenů, požadovala organizace SABAM, aby Netlog nainstaloval nástroj pro skenování obsahu souborů nahrávaných na Netlog jeho uživateli. Dnes soud dospěl k rozhodnutí, že sociální síť nesmí být nucena k instalování protipirátského filtru. Pro české uživatele to znamená, že státy nesmí facebook a další sociální sítě nutit, aby zaváděli předběžnou cenzuru sdílené hudby a videí.

Povinnost filtrování by podle soudu byla v rozporu s požadavkem na spravedlivou rovnováhu mezi vynucováním kopírovacího monopolu a svobodou podnikání, právem na ochranu soukromí a svobodou informací, pro což soud uvedl následující argumenty:

  • Filtrování vedlo „k závažnému zásahu do svobody podnikání společnosti Netlog, neboť by jí ukládal povinnost zavést výlučně na vlastní náklady a na trvalo složitý a nákladný počítačový systém.“
  • Soud také konstatoval, že filtrovacími systémy by mohlo být zasaženo i soukromí uživatelů, „systém filtrování by totiž obnášel identifikaci, systematický rozbor a zpracování informací vztahujících se k profilům vytvořeným na sociální síti uživateli této sítě, přičemž informace vztahující se k těmto profilům jsou chráněnými osobními údaji.“
  • Soud vyslovil obavu, že filtrování může „porušit i svobodu informací, neboť hrozí, že tento systém nebude dostatečně rozlišovat mezi legálním a protiprávním obsahem, takže by při jeho provozu mohlo docházet i k blokování sdělení s legálním obsahem,“ píše soud.

Rozhodnutí soudu může mít rozsáhlé důsledky pro všechny služby v Evropě, které poskytují nebo přenášejí uživatelská data, nejen pro digitální úložiště jako např. RapidShare nebo české ulož.to, ale také služby jako BitTorrentové servery. Verdikt např. zabraňuje držitelům kopírovacího monopolu požadovat po BitTorrent serverech filtrování nahrávaného obsahu, což musela např. udělat služba IsoHunt na základě amerického požadavku.

Rick Falkvinge, zakladatel Pirátské strany ve Švédsku, k rozsudku řekl:

„Soud řekl jasně, že zájmy kopírovacího průmyslu nelze chránit stejně jako právo na soukromí komunikace – a co je nejdůležitější, že právo na soukromí má jednoznačnou přednost," řekl Rick Falkvinge webzinu TorrentFreak. „To je myšlenka, kterou opakujeme od roku 2006. Existuje vážný konflikt mezi kopírovacím monopolem a základními právy. Přijímám s úlevou, že to bylo potvrzeno černé na bílém a že verdikt dává jednoznačnou přednost základním lidským právům před kopírovacím monopolem.

Rozsudek komentoval i zakladatel českých Pirátů Jiří Kadeřávek:

„Je to jasný vzkaz kopírovacím monopolům. Svůj byznys si musíte ohlídat sami, musíte inovovat a fungovat tak, aby to nebylo v rozporu se základními právy občanů. Hledejte novou podobu svého podnikání, ne Internetu. Vzkaz je o to silnější, že přichází z tak konzervativní instituce, jakou je Soudní dvůr Evropské unie.“

Soudní dvůr dnešním rozhodnutím navázal na věc Scarlet Extended v. SABAM, kde generální advokát Villanón poprvé konstatoval, že systémy filtrování zasahují do základních občanských práv. Zatímco ve věci Scarlet šlo o poskytovatele připojení k Internetu, ve věci Netlog šlo o sociální síť. Ani v tomto případě se SABAMu nepodařilo přenést náklady vynucování kopírovacího monopolu na poskytovatele služeb v informační společnosti.

Stanovisko Pirátů ze dne 16. února 2012.

Související odkaz

Rozsudek soudního dvora jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgie) ze dne 28. června 2010, došlým Soudnímu dvoru dne 19. července 2010, v řízení Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.