• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

S Kocourkem musí skončit i dohoda ACTA

hmac: : tiskove-zpravy:s-kocourkem-musi-skoncit-i-dohoda-acta

actamickey-small.jpgPraha - 14. 11. 2011 - stanovisko České pirátské strany

Pirátská strana upozorňuje na mezinárodní dohodu ACTA, kterou pod vedením Martina Kocourka vyjednalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Kocourek dnes podal demisi, protože přesvědčivě nevysvětlil, jak se na účet jeho matky dostalo 16 milionů korun. Kocourek uvedl, že dohoda prospěje českým exportérům, ale nezmínil zásadní negativní důsledky dohody, jako je zavádění „nápravných opatření“ na Internetu, přeshraničních prohlídek počítačů apod. Pirátská strana požaduje, aby se nový ministr průmyslu a obchodu od Kocourkem vyjednávané smlouvy distancoval.

ACTA vzbudila podezření kvůli zřejmé nevýhodnosti pro české občany, jejichž základní práva jsou podle expertní studie Greens/EFA ohrožena. ACTA totiž vychází vstříc požadavkům vydavatelů, konzervuje nevyhovující praxi postihů za kopírování a zpřísňuje globální vynucování informačních monopolů. ACTA je první smlouvou, která má regulovat Internet (požaduje okamžitá a odstrašující nápravná opatření pro internetové piráty), vyžaduje ničení zabavených pirátských kopií a nástrojů na kopírování (místo jejich dalšího využití v neziskovém sektoru), zhoršuje dostupnost léků ve třetích zemích a legitimizuje hraniční kontroly počítačů a hudebních přehrávačů v cizích zemích.

„Je pro nás nepřijatelné, že ministr Kocourek označuje nápravná opatření na Internetu, pálení knih a hraniční kontroly počítačů za základní zlatý standard, který by měli jednotliví signatáři v ochraně duševních práv dodržovat. Dohoda sice státům umožňuje, aby od prohlídek počítačů na hranicích upustily, ale už samotný fakt, že smlouva takové jednání umožňuje a schvaluje, nás přesvědčil o tom, že není v našem zájmu. Rozhodně bychom neměli schvalovat smlouvu, kvůli které se nedostanete přes hranice, když odmítáte poskytnout hesla ke svému počítači,“ řekl k dohodě Jakub Michálek, expert Pirátské strany na legislativu v oblasti kopírování.

Odkazy:
Dohoda ACTA
Dohoda ACTA o ochraně duševního vlastnictví je hotová, schvalování může začít
ACTA a přístup k lékům
Posouzení souladu ACTA s Evropskou úmluvou o lidských právech

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.