• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

RVVI by měla jít příkladem, ne se schovávat za „národní frontu“

fronta.jpg Pirátská strana nesouhlasí s tím, že Rada pro vědu, vývoj a inovace (RVVI) zvolila předsednictvo Grantové agentury České republiky bez otevřeného výběrového řízení, bez volby mezi kandidáty a bez informování veřejnosti. Způsob, jakým bylo zvoleno předsednictvo Grantové agentury, která má pod palcem 3 miliardy korun na vědecké projekty, nemůže mít u odborné veřejnosti pochopení.

~~READMORE~~

Předsednictvo Grantové agentury, v čele s autorem vysokoškolské reformy Petrem Matějů, bylo 19. června 2012 jmenováno vládou na další funkční období. Před jmenováním však neproběhlo žádné výběrové řízení, ani volba mezi kandidáty, jak je standardní při jmenování i do méně důležitých vedoucích funkcí. Rada pro vědu, vývoj a inovace, která je složená dílem z vědců a dílem z politiků, rozhodovala jen o „společné kandidátce“, kde mohli členové zaškrtnout jediné pole. A to přesto, že Grantová agentura před několika týdny zásadně selhala, když svěřila správu grantového systému soukromé firmě a tento systém při vyřizování grantových přihlášek zkolaboval a pohřbil všechny přihlášky, které vědci již vyplnili.

O jmenování, které proběhlo již před týdnem, nebyla dosud zveřejněna informace ani na internetových stránkách vlády, ani Grantové agentury, ani Rady. Nemůžeme posoudit, zda je takové jmenování v souladu s jednacím řádem Rady pro vědu, vývoj a inovace. Ostatně se s tímto jednacím řádem ani nemůžeme seznámit, protože na webových stránkách Rady odkaz na něj nefunguje. Ani tyto okolnosti otevřenosti celého procesu nesvědčí.

Současný způsob vládou vládního řízení výzkumu není optimální. Podle Pirátů měly být aspoň veřejně zhodnoceny výsledky předchozího předsednictva, proběhnout otevřené výběrové řízení na nové předsednictvo a následně proběhnout standardní nová volba. O celém procesu měly všechny instituce informovat občany, díky jejichž penězům mohou fungovat. Jsme přesvědčeni, že uvnitř Rady musí platit stejně přísná kritéria, která platí u přidělování grantů na odborných vědeckých panelech. Vedení vědecké organizace by mělo jít příkladem.

volebni_listek.jpg

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.