• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti dávají příklad, jak mají politici hospodařit s penězi

Státní příspěvek Česká pirátská strana schválila dne 30. listopadu 2013 rozpočet Pirátů na rok 2014. Piráti chtějí peníze ze státního příspěvku dát do veřejně prospěšných projektů, využít v pilotním provozu participativní rozpočtování a postavit financování strany na členských příspěvcích v dobrovolné výši.

~~READMORE~~

Rozpočet je schválen jako přebytkový, a je tedy v souladu s Piráty propagovaným konceptem vyrovnaného rozpočtu. Strana neměla žádné úvěry, které by musela splácet. Příjmy tvoří příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši přibližně 13 miliónů korun, podstatně menší část ve výši asi 0,5 milionů korun tvoří dary a členské příspěvky. Česká pirátská strana nemá žádné zaměstnance a funguje dobrovolnicky.

  • Piráti se vydali revoluční cestou a schválili si pravidla pro hospodaření s veřejnými peněz. Z veřejných peněz nebude platit reklamu a samoúčelnou byrokracii. Veřejné peníze podle vnitřního předpisu lze užít pouze na platbu daní a poplatků, volebních kaucí, veřejně prospěšné akce. Piráti už ukázali, že veřejně prospěšnými akcemi mají na mysli např. projekt hrajeme svobodnou hudbu pro živnostníky platící OSA, hudební festival Vyosení, osvobození knih, vyvíjení svobodného software apod. Z veřejných peněz bude také možné financovat akce mezinárodního významu jako je založení Pirátské strany na Slovensku. Na dodržování těchto podmínek dohlíží nezávislá a volená kontrolní komise. Voliči si budou moci využití peněz zobrazit na internetovéých stránkách Pirátů do poslední koruny a ověřit, že jsou používány na veřejně prospěšné aktivity.
  • Druhou podstatnou změnou ve schváleném rozpočtu je tzv. participativní rozpočtování, tj. rozpočtování s účastí široké veřejnosti. Participativní rozpočtování je postup, jak mohou členové strany ovlivnit, na co budou prostředky získané od státu využity. Každý člen bude moci podat celostátnímu fóru projekt, pokud je přípustné ho financovat z veřejných peněz podle státního příspěvku. O podaných projektech budou hlasovat všichni členové strany. Každý projekt bude financován úměrně počtu hlasů, které získá. Stejný postup navrhují Piráti použít i v celostátní politice. Nezbytnou podmínkou je však, aby tento postup vyzkoušeli nejprve v menším.
  • Republikový výbor schválil také změnu členského příspěvku na dobrovolnou výši. Z výsledků hospodaření je patrné, že Piráti se ohledně vlastních zdrojů spoléhají spíše na dobrovolné dary než na členské příspěvky. Republikové předsednictvo chtělo zdůraznit, že členství ve straně je hlavně o aktivitě, nikoliv o posílání peněz. Piráti prosazují nové obchodní modely, jedním (nikoliv však jediným z nich) je financování tvorby autorů z dobrovolných příspěvků. Stanovením dobrovolné výše v rozmezí 200 Kč až 49 999 Kč chtějí Piráti ukázat, že modely postavené na dobrovolnosti mohou fungovat.
„České politické strany utrácejí miliony za reklamu, berou si půjčky a úvěry, a přitom o penězích rozhoduje několik vyvolených představitelů. Získání veřejných peněz je pro nás velký závazek a peníze chceme využít ve prospěch veřejnosti, přičemž každá koruna bude dohledatelná na našich internetových stránkách,“ říká 1. místopředseda Pirátů Jakub Michálek.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.