• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Představitelé evropských pirátských stran nominují Chelsea Manningovou a Edwarda Snowdena na Nobelovu cenu míru

Manning, Snowden Členové Evropského parlamentu ze Švédské pirátské strany Amelia Anderdotter a Christian Engström, stejně jako zástupci národního parlamentu z Islandské pirátské strany Birgitta Jónsdóttir, Jón Þór Ólafsson a Helgi Hrafn Gunnarsson, společně nominovali americké whistleblowery Chelsea Manningovou a Edwarda Snowdena na Nobelovu cenu míru.

~~READMORE~~

Nobelova cena míru, dotovaná 900 tisíci eury, je udělována každoročně již od 10. prosince 1901 v Oslu těm, kteří „vykonali vše, co je v jejich silách pro přátelství mezi národy a pro zrušení či omezení stálých armád.“ Nominovat mimo jiné mohou členové národních parlamentů.

Česká pirátská strana tuto nominaci podporuje. V kontextu voleb do Evropského parlamentu k tomu lídr kandidátky a předseda strany Ivan Bartoš dodává: „Nobelova cena míru je především symbolem. A jako taková by měla být udělována lidem, kteří ukazují ostatním způsob, jak žít v lepším a mírumilovnějším světě - pro morální povzbuzení i pro vytyčení toho správného směru. Piráti se domnívají, že přesně k tomu přispěly činy Snowdena a Manninga. Určili směr, v němž nemá demokratická vláda právo omezovat svrchovanost lidu a jeho právo na informace či soukromí. Americká vláda nedala najevo, že by to byl směr hodný následování; proto je třeba tuto informaci předat lidem alespoň skrze symboly.“
Překlad textu nominace

Vážená nominační komise pro Nobelovu cenu míru,

rádi bychom nominovali dva význačné kandidáty na Nobelovu cenu míru 2014. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že američtí občané Chelsea Manning a Edward Snowden dosáhli a překročili všechny předpoklady potřebné k tomu, aby byli vhodnými laureáty Nobelovy ceny míru.

Oba kandidáti jsou whistlebloweři, kteří povzbudili veřejnou debatu o změně politiky, které by vedla ke stabilnějšímu a mírumilovnějšímu světu.

Chelsea Elizabeth Manning (narozena 17. prosince 1987, rodným jménem Bradley Edward Manning) je voják armády Spojených států amerických, který byl v roce 2013 odsouzen ke 35 letům ve vojenském vězení za zveřejnění stovek tisíc dokumentů na whistleblowerském webu WikiLeaks. Tyto uniklé dokumenty upozorňovaly na dlouhou historii korupce, závažných válečných zločinů a nedostatek respektu vlády Spojených států amerických k suverenitě jiných demokratických zemí při mezinárodním vyjednávání.

Tato odhalení stimulovala demokratická povstání napříč světem, včetně demokratické revoluce v Tunisku. Dle pečlivé kontroly novinářů, akademiků i intelektuálů motivovaly její činy i demokratická hnutí Arabského jara, osvětlily tajný vliv korporací na zahraniční a domácí politiku evropských států a také přispěly k souhlasu Obamovy administrativy se stažením všech amerických vojenských jednotek z okupovaného Iráku.

Informace zveřejněné touto odvážnou whistleblowerkou podpořily veřejnou diskuzi na téma legitimity, vhodnosti a relevantnosti vojenských intervencí prováděných americkými vojáky v Iráku a Afghánistánu. Zveřejnění těchto dokumentů přímo vedlo k požadavku úplného stažení vojenských sil z těchto zemí, stejně jako vytvoření vyšetřovacích komisí ohledně zacházení se zadrženými osobami v guantanámském vězeňském táboře.

Tyto dokumenty a informace nikdy neměly být drženy mimo dohled veřejnosti a to, že nastrčení novináři zestručňovali či vynechávali fakta, zhoršilo kvalitu informačního toku. Odhalení - včetně videa dokumentujícího incident, v němž američtí vojáci postříleli novináře Reuters v Iráku - podpořilo mezinárodní diskuzi o zahraničních vojenských aktivitách Spojených států amerických, civilních obětech války a o pravidlech střetů. Občané na celém světě mají vůči této whistleblowerce velký dluh za to, že vrhla světlo na tyto záležitosti.

Edward Joseph Snowden (narozen 21. června 1983) je americký počítačový specialista, bývalý zaměstnanec CIA a bývalý spolupracovník NSA (Národní bezpečnostní agentura), který zveřejnil přísně tajné dokumenty NSA několika médiím, což iniciovalo sérii úniků z NSA, odhalující provozní detaily aparátu masového sledování vedeného NSA a dalšími členy tzv. Five Eyes alliance (sdružení „Pět očí“), společně s početnými korporátními a mezinárodními partnery.

S vědomím velkého rizika pro svůj osobní blahobyt a svou budoucnost odhalil hrozivý rozsah globální špionážní sítě anglo-amerických špionážních agentur. Zveřejněním dokumentů týkajících se aktivit těchto tajných společností nejen že poodhalil míru masového sledování, které ohrožuje řadu občanských svobod (základní stavební kameny našich svobod, jako je například svoboda projevu či právo na soukromí), ale také dal lidem ve světě nástroje potřebné k tomu, aby mohli čelit neustále rostoucí hrozbě masového sledování. Do očí bijící poručení základních lidských práv bylo prováděno americkými vládními agenturami, ačkoli je soukromí primární prvek všech důležitých mezinárodních deklarací a listin, zabývajících se lidskými právy.

Diskuze ohledně masového sledování se nemůže odehrát bez zveřejnění základních struktur a metod odpovídajících tajných sledovacích programů. Občané, vědci a politici potřebují nahlédnout do těchto programů, aby byli schopni zvážit společenské důsledky a výsledné škody pro společnost. Masové sledování podrývá základy moderních demokracií; znehodnocuje význam lokálních zákonů na ochranu soukromí v porovnání s globálním měřítkem. Snowden nám ukázal, že novináři již nemohou ochránit své zdroje, právníci své klienty a doktoři informace o svých pacientech. Jeho aktivity ukázaly zbytku světa a tvůrcům politiky, že je třeba podniknout hromadnou globální akci, aby mohly být obnoveny ústavní občanská práva - což je zcela esenciální pro zdravé demokracie.

Díky předání dokumentů do rukou investigativních novinářů z nezávislých médií byl Snowden schopen pečlivě zvážit veřejný zájem a národní bezpečnost. Zrevidováním původních dokumentů byli on a jeho stoupenci schopni se vyhnout vypuštění vysoce citlivých informací, které by mohly ohrozit běžící operace či osoby v nich zahrnuté.

Někteří mohou tvrdit, že Snowden jednal protizákonně. My odpovídáme, že tajné masová sledování je nelegitimní, jelikož to oslabuje svrchovanost lidu nad státním aparátem. Je velice dobře známo, že v časech všeobecného klamání lidu je pouhé vyslovení pravdy revolučním činem. Když státy jednají protizákonně, je na občanech tuto skutečnost nahlásit pro vyšší dobro všech lidí a kvůli principům udržitelnosti do budoucna. Snowden a Manningová se zachovali odvážně, díky čemuž máme šanci na stabilnější a mírumilovnější svět s širšími možnostmi podpořit pravé demokratické modely.

Nominujeme Manningovou a Snowdena společně, jelikož kuráž Manningové inspirovala Snowdena a oba inspirovali tisíce lidí po celém světě k vyslovení pravdy a nároku na transparentnost a odpovědnost v jejich vlastních společnostech.

Podepsáni:

Amelia Andersdotter, Švédská pirátská strana, člen Evropského parlamentu

Christian Engström, Švédská pirátská strana, člen Evropského parlamentu

Birgitta Jónsdóttir, Islandská pirátská strana, člen Islandského parlamentu

Jón Pór Ólafsson, Islandská pirátská strana, člen Islandského parlamentu

Helgi Hrafn Gunnarsson, Islandská pirátská strana, člen Islandského parlamentu

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů, ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.