• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Použít lego panáčka ve volebním spotu je v pořádku

Mají být Piráti dotčeni tím, že jsou jejich symboly používány v hračkářském průmyslu? Společnost LEGO požaduje po Pirátské straně smazání jejího volebního spotu, jehož hlavní postavou je lego postavička v pirátském. Piráti tomuto požadavku nevyhoví. Přiznat výrobcům fyzického zboží právo rozhodovat o tom, co s ním smí kupující dělat, by mělo nebezpečné důsledky.

~~READMORE~~

29. srpna 2012 obdržel předseda Pirátské strany Ivan Bartoš dopis od advokátní kanceláře Čermák a spol., zastupující koncern LEGO, s požadavkem na smazání volebního spotu Pirátů pro krajské volby. Po důkladné právní analýze se republikové předsednictvo Pirátů rozhodlo požadavku nevyhovět a ponechat spot na Pirátském YouTube kanále.

Advokátní kancelář požadavek na smazání volebního spotu zdůvodňuje jednak porušením copyrightu, jednak porušením obchodní známky firmy LEGO. Jednání Pirátů je však zcela legální a požadavek na smazání volebního spotu nemá oporu v zákoně:

„Za prvé, pokud je vůbec panáček autorským dílem, LEGO ho na řadě míst světa trvale vystavuje na veřejných prostranstvích a pro takové případy zná platné právo zákonnou licenci. Je zcela legální, aby umělci používali veřejně vystavovaná díla v další tvorbě,“ reaguje místopředseda Pirátů Jakub Michálek. „Za druhé, účelem obchodních známek je odlišit výrobky nebo služby jedné společnosti od výrobků nebo služeb konkurence. Rozhodně je nelze užívat k tomu, aby dánská společnost zasahovala do soutěže politických stran v České republice,“ vyvrací oprávněnost požadavku na smazání volebního spotu Jakub Michálek.

„Zdůvodnění společnosti LEGO, která nechce být spojována s politikou, se může zdát na první pohled logické. Kdybychom mu ale vyhověli, znamenalo by to podstatné rozšíření copyrightu, a to do oblastí, pro které nikdy nebyl určen. Rodiče by například potřebovali svolení společnosti LEGO, když by chtěli hrát s lego panáčky divadlo pro děti ze sousedství a děti by nesměly vlastní postavené výtvory vyfotit a vystavit na Internetu. Advokátní kancelář se snaží vytvořit dojem, že stavebnice, kterou si řádně koupíme, nám vlastně nepatří a smíme si s ní hrát jen způsobem, který vyhovuje marketingovému oddělení firmy. LEGO je stavebnice a dá se z ní postavit i volební spot, “ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.