• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pirátští zastupitelé úspěšně realizují svůj volební program svobody informací – v Brně mají kompletní veřejný rozpočet a otevírají samosprávu občanům

Piráti Bbno

Piráti na brněnské radnici nedrží okurkovou sezónu a pracují na tom, aby Brno mohlo jít svou transparentností příkladem dalším městům. Rada města Brna 28. 7. přijala návrhy pirátského radního pro otevřenost a IT Jiřího Ulipa na zveřejňování smluv firem se 100% městskou účastí a vyjádřili zájem vyjednávat o založení spolku Otevřená města. Také došlo ke spuštění zkušební verze online rozpočtu všech 29 městských částí i samotného magistrátu.

~~READMORE~~

Město Brno zpřístupní veřejnosti rozpočet magistrátu a také v testovacím provozu i rozpočty jednotlivých městských částí v on-line podobě. Od úterý 28. července je zájemci naleznou na adrese http://brno.cz/rozpocetonline/ .

Uvedená data budou postupně doplňována a zpřesňována. Během měsíce srpna by měly být zveřejněny kompletní datové podklady, které bude moci odborná veřejnost použít k pokročilejším analýzám. Dořešen by měl být například i mechanismus anonymizace faktur, aby i tyto dokumenty byly veřejně přístupné.

„Po zveřejnění detailních dat rozpočtu plánuje město uspořádat setkání s laickou i odbornou veřejností (idea camp), jehož cílem bude zjistit, jakým způsobem a k jakým účelům chtějí zájemci zveřejněná data využívat. Následovat bude hackathon, tedy akce, při níž programátoři zjištěné informace využijí k úpravě či doplnění elektronické podoby rozpočtu,“ vysvětlil Jiří Ulip, pirátský radní města Brna pro informatiku a otevřenost.

Členové RMB take vzali na vědomí iniciativu o založení spolku Otevřená města. Tento záměr je obsažen v Informační strategii města Brna jako jeden z důležitých milníků v procesu naplňování cíle Strategické řízení informatiky (STR).

Cílem spolku je podporovat otevřené fungování místních samospráv. Tím se rozumí zejména pravidelné a přehledné zveřejňování informací, vstříčný přístup k občanům, vysoké možnosti zapojení občanů do veřejného dění, zprůhlednění veřejných zakázek od přípravy záměru až do odevzdání výsledku a také používání nových a otevřených technologií ve veřejné správě. Konkrétně pak půjde např. o sdílení zkušeností a díky tomu i úsporu nákladů, neboť nebude docházet k opakovanému vývoji technických řešení na míru.

Výhody členství ve spolku jsou:

- Finanční úspory díky možnosti centrálního zadávání zakázek, sdílení nákladů na technická řešení, rešerše apod. a možnosti čerpání účelových evropských dotací,

- Větší vyjednávací síla při jednání s dodavateli software, kteří jsou často v monopolním postavení a vyžadují nepřiměřeně vysoké částky,

- Kontakt s odborníky z vysokých škol a neziskových organizací, kteří propagují snadný přístup k informacím, opakované použití informací, open source a otevřená data,

- Zohlednění zájmů a specifik každého členského města v projektech organizace, díky čemuž bude následně dodané řešení kvalitnější.

„Jednou z nevýhod open source řešení bývá, že pokud kolem nich není dostatečně rozvinutá komunita, může být jejich vývoj poměrně nákladný. V samosprávách tato komunita příliš rozvinutá není, takže v případě, že se jednotlivá města rozhodnout jít cestou open source, musí si často poměrně nákladně nechat řešení vyvinout na míru. Cílem otevřených měst je komunitu zkonsolidovat a vyvíjet řešení, které použije více měst,“ doplňuje pirátský zastupitel Jiří Ulip.

Kontakt

Mgr. Jiří Ulip, jiri.ulip@pirati.cz, 776 845 776, pirátský radní města Brna pro informatiku a otevřenost PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378, mediální odbor Pirátů

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.