• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Pirátský senátor zveřejní zatajované skutečnosti - volební program

hmac: : tiskove-zpravy:piratsky-senator-zverejni-zatajovane-skutecnosti-volebni-program

Praha, 17.2.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

PaedDr. Ivo Vašíček, kandidát České pirátské strany na senátora za kladensko, zveřejnil svůj volební program. Neslibuje nesplnitelné. V každém případě však slibuje, že bude zveřejňovat informace, které by lidé měli znát, avšak jsou před veřejností neoprávněně utajované. Jediný Pirát v Senátu tak chce z titulu své funkce zprůhlednit stát více, než slibují vládní i současné opoziční strany. Že nejde jen o prázdná slova, dokazuje fakt, že ČPS provozuje portál PirateLeaks, pro který již editoři připravují další důležité dokumenty.

senátní kandidát Ivo Vašíček

Senátorský program OTEVŘENOST -> KOMUNIKACE -> SOUŽITÍ má tři na sebe navazující části a je zveřejněn i na oficiálním webu Ivo Vašíčka:
http://www.ivovasicek.cz


OTEVŘENOST

Stát musí sloužit občanům. Musí občany informovat o své činnosti a nákladech. Pokud stát své občany neinformuje dobrovolně, máme právo zveřejňovat informace sami.

Chci prosadit:

 • Zveřejňování bankovních účtů úřadů a všech subjektů financovaných z veřejných zdrojů na Internetu, aby byly naše peníze využívány hospodárně.
 • Automatické zveřejňování veškerých dokumentů i smluv úřadů na Internetu, pokud přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.
 • Politické strany musí používat výhradně transparentní bankovní účty a zveřejňovat účetnictví na Internetu.

Vím, jak na to. Pirátská strana má transparentní účet http://ucet.piratskastrana.cz již od svého vzniku a jsme první politickou stranou, která ho začala používat. Máme i zcela transparentní účetnictví http://ucto.piratskastrana.cz .

KOMUNIKACE

Svobodný přístup k informacím usnadňuje rozhodování a vzdělávání. Omezování šíření informací a zneužívání informačního monopolu brzdí rozvoj společnosti. Chci, aby si lidé mohli sami svobodně vytvářet názory a otevřeně je prezentovat.

Bojuji proti:

 • Všem formám cenzury
 • Odpojování lidí od Internetu a blokování (digitální gilotina HADOPI)
 • Státem vymáhaným poplatkům od občanů pro soukromé organizace (např. poplatky OSA)

Své názory zveřejňuji na blogu www.vasicek.blog.idnes.cz .

Pirátská strana už zveřejňuje dokumenty na webu www.PirateLeaks.cz. Senátor může zveřejnit i dokumenty, které jsou před veřejností tajeny.

SOUŽITÍ

Politici příliš často ignorují zájmy občanů. Rozhodování v referendech není využíváno. Politika se musí posunout blíže k občanům. Chci rozvíjet všechny prvky přímé demokracie.

Politické zásahy do práce úředníků zvyšují náklady státu. Služební zákon stabilizuje pracovní podmínky státních zaměstnanců a vliv politiků omezí. Podporuji uvedení zákona č. 218/2002 do praxe (současné staré struktury účelově odkládají jeho platnost už 10 let).

Uvědomuji si působení globalizace na pracovní trh. Nadnárodní kapitál ztrácí o naši práci zájem, investuje do spekulací a práci nakupuje v rozvojových zemích.

Podporuji:

 • Všechny formy vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
 • Změny vedoucí ke snižování všech forem zdanění lidské práce. Příjmy státu je nutné zvýšit zdaněním kapitálových operací, spekulací a spotřeby.
 • Všechna opatření zvyšující globální konkurenceschopnost české práce.

OTEVŘENOST => KOMUNIKACE => SOUŽITÍ!

Program ke stažení (pdf) a případnému vytištění.


Program vychází z životní zkušenosti. Otevřená komunikace lidí usnadňuje jejich rozhodování o vlastním životě. V dynamicky se měnících podmínkách je nutné hledat stále nové formy vzájemného soužití. Program je reakcí na sílící zneužívání moci k osobnímu obohacování politiků a na ně napojených uskupení. Ivo Vašíček, kandidát do Senátu a místopředseda ČPS, myšlenky programu dále rozvedl: „Mám stále sílící pocit, že je stát řízen mocí peněz, nikoliv občanů. Chci zvýšit podíl lidí na rozhodování. Otevřenost informací a vzájemná komunikace změnu umožní!"

Příznivci mohou na kampaň pirátského kandidáta přispět na transparentní účet ČPS finančním darem s variabilním symbolem 190000 nebo se nám přihlásit a do kampaně aktivně zapojit jinak.

Odkazy:

Za mediální odbor ČPS:

 

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.