• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Pirátská strana protestuje proti poslaneckému přílepku, který má zavést cenzuru Internetu

hmac: : tiskove-zpravy:piratska-strana-protestuje-proti-poslaneckemu-prilepku-ktery-ma-zavest-cenzuru-intern

Praha - 18.6.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

Poslanec Jan Farský (TOP09) 15. června prosadil druhým čtením přílepek k loterijnímu zákonu, který pod záminkou regulace hazardu zavádí faktickou cenzuru Internetu. Podle nového zákona by měli mít občané přístup pouze k internetovým loterijním stránkám, které budou na ministerském seznamu povolených stránek. Pirátská strana zásadně nesouhlasí s tím, aby poslanci nebo ministerští úředníci rozhodovali o tom, jaké webové stránky budou čeští občané navštěvovat. Navrhované opatření je zcela zřetelně předběžnou cenzurou webu a porušuje právo občanů na svobodný přístup k Internetu.

Kromě toho se poskytovatelé Internetu musí postarat i o to, aby uživatelé Internetu neměli přístup ani k reklamě na tyto služby. Zákon tedy přenáší odpovědnost za přenášené informace na poskytovatele a nutí je k cenzuře. Podle tohoto zákona by se českým uživatelům Internetu měly skrývat například weby CNN nebo Google, pokud se na nich objeví reklama na zahraniční sázkové společnosti. Změna vlastně znamená zákaz všech zahraničních webů, které obsahují reklamu, protože poskytovatel Internetu si nemůže být jistý, zda se náhodou nezobrazí zrovna ta „nesprávná“ reklama.

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany, říká: „Jediný způsob, jak by se mohl poskytovatel internetového připojení vyhnout porušování tohoto cenzurního zákona, je zprovoznění seznamu povolených stránek. Zřejmě by už ovšem nemohl inzerovat, že poskytuje připojení k celosvětové síti Internet, protože by tím ovšem klamal spotřebitele...“

Zdeněk Štěpánek, představitel neziskové sítě ze severočeského Varnsdorfu: „Zákon vůbec nerespektuje princip síťové neutrality. Poskytovatel má přenášet data, nikoliv špehovat uživatele nebo mu v přístupu na Internet bránit. Z principu fungování sítě Internet navíc ani není možné blokovat uvedené služby. Cenzurovat Internet se plně nedaří ani komunistické Číně, která na to má velký čínský firewall. Blokování přístupu znamená pro každého internetového poskytovatele milionové výdaje navíc. Pro naše sdružení by to bylo naprosto nereálné.“

Cenzurní povinnosti obsahuje přílepek § 2a, který má změnit zákon o službách v informační společnosti:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

Ҥ2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a) , obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.”.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.”.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

“c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.”.

1.V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

“(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.”

Zákon tedy jasně definuje, co se stane, když poskytovatel cenzurní povinnost nesplní. Ministerstvo mu uloží pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Jedná se tedy o jednoduchý nástroj, jak vydírat poskytovatele, který nezablokuje všechny zakázané stránky. Ministerstvo však žádný seznam zveřejňovat nemusí, takže poskytovatel si nemůže být jistý ničím. Zákon tak lze zneužívat i jako nástroj státní šikany.

Zákon pokračuje v nebezpečných tendencích, kdy si poslanci uzurpují právo rozhodovat o tom, k jaké „části Internetu“ bude mít člověk přístup. První takový zákon přijali loni v červnu, podle něhož údajně podléhá internetový streaming dohledu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkujeme, ale o „bezpečný Internet“ pod dohledem státních orgánů nemáme zájem. Cenzura, která je jednou zavedena, se rozšiřuje a blokuje svobodný přístup k informacím, zpravodajství a „nevhodným“ politickým názorům. Postupným zaváděním cenzury Internetu demonstrují vládní i opoziční poslanci úplnou nekompetenci k moderním technologiím a posouvají Českou republiku k zemím jako Čína nebo Írán.

Naše poslance zřejmě trápí úplně jiné problémy, než české občany, když považují svobodný přístup k informací na Internetu za „problém, který je nutno řešit“. Apelujeme proto na poslance, aby tento hloupý návrh na úterní schůzi zamítli. Pirátskou stranu by jinak nepřekvapilo, kdyby stejnému blokování webu musela čelit i poslanecká sněmovna. Její návrhy jsou totiž mnohem nebezpečnější než internetová loterie.

Na obranu svobodného Internetu již vznikla i nezávislá petice. Podepsat ji můžete na stránce: http://www.internetbezcenzury.cz

Skupina poslanců, kteří navrhli přílepek:

 • Pavel Bém (ODS)
 • Igor Svoják (ODS)
 • Marek Šnajdr (ODS)
 • Vladislav Vilímec (ODS)
 • Pavel Svoboda (ODS)
 • Josef Cogan (TOP 09)
 • Jan Farský (TOP 09) - zpravodaj
 • Rudolf Chlad (TOP 09)
 • Helena Langšádlová (TOP 09)
 • František Laudát (TOP 09)

Odkazy:

Kontakty:Flattr this

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.