• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti zaslali na ministerstvo průmyslu a obchodu otevřený dopis o TTIP

STOP TTIP

Česká pirátská strana zaslala otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. Obsah dopisu se týká vyjednávané mezinárodní dohody TTIP a obav Pirátů spojených s touto dohodou.

~~READMORE~~

Vážený pane ministře,

rádi bychom prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu vyjádřili své obavy týkající se připravované mezinárodní dohody TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership - Transatlantické partnerství pro obchod a investice). Protože jste se již do médií vyjádřil, že Česká republika podporuje tuto dohodu (vycházíme z citací Vašeho vyjádření z 8.5.2014 publikovaném na zpravodajském portálu Novinky.cz), rádi bychom Vás požádali o zveřejnění její aktuální podoby. Netransparentnost vyjednávacího procesu je totiž skutečnost, která znepokojuje nejen Českou pirátskou stranu, ale i řadu nevládních organizací a iniciativ.

Mezi nejproblémovější oblasti dohody patří kupříkladu riziko arbitráží, omezování potřebných regulací pro ochranu spotřebitelů a životního prostředí, rozšiřování patentové politiky Spojených států, upevňování neutěšeného stavu vzhledem ke kopírovacímu monopolu a řada dalších nebezpečných příležitostí pro působení zahraničních korporací na tvorbu české legislativy. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k tomu, jak rozsáhlou působnost dohoda TTIP má a jak hrozivé mohou být její dopady pro českého občana, by bylo vhodné zveřejnit dohodu, aby mohlo dojít k jejímu širšímu připomínkování ze strany veřejnosti.

Ačkoliv jste možná nabyl dojmu, že dohoda bude pro Českou republiku přínosem, Piráti si plně uvědomují její katastrofální důsledky jak pro české podnikatele, zaměstnance a zákazníky, tak i pro samotné demokratické principy rozhodování v naší zemi, kdy se snadno může stát, že na základě této mezinárodní dohody budou o nucených změnách zákonů rozhodovat představenstva a akcionáři zahraničních firem. Apelujeme na Váš rozum a věříme, že nebudete opakovat chyby exministra Kuby z ODS, který se před lety podobným způsobem snažil protlačit mezinárodní dohodu ACTA, kterou nakonec po tlaku občanské společnosti Česká republika odmítla.

Za Českou pirátskou stranu

Jana Michailidu,

zastupující předsedkyně strany

Ondřej Profant,

odborný garant programového bodu Svoboda informací

Kontakt

Janka Michailidu, zastupující předsedkyně, janka.michailidu@pirati.cz

Ondřej Profant, garant programového bodu Svoboda informací, ondrej.profant@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.