• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti vyhráli další soud: Žádosti o informace nejsou spam

Spam by elbpresse Ústecký Pirát Lukáš Blažej se dozvěděl o podezření na předražení konkrétního projektu České rady dětí a mládeže. Rozhodl se tuto informaci ověřit přímo u zdroje a poslal na ministerstvo školství žádost o informace. Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže nereagovalo, a tak žádost urgoval znovu. Místo informací o rozpočtu, o které na podzim roku 2014 zažádal, ale obdržel několikastránkový elaborát zdůvodňující, proč mu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požadovaná data neposkytlo. Argumentem bojujícím proti právu na svobodný přístup k informacím se stalo tvrzení, že email s žádostí přišel ministerstvu jako spam, jelikož si špatně nastavilo podatelnu, a nebyl tudíž doručen. Místo aby ministerstvo zjednalo nápravu, opakovaně odmítlo informace vydat s odkazem na údajný spam. Blažej tak úřad pro jeho nečinnost zažaloval.

„Sáhodlouhé odůvodnění nečinnosti jsem dostal hned čtyřikrát, a tím pádem někdo strávil opravdu hodně času vysvětlováním nesmyslného postoje, zřejmě aby mi ty informace nemusel poskytnout. Ani poté, co už zjevně na ministerstvu věděli, o co žádám, jsem data nezískal. Dokonce mi napsali, že právo na informace zneužívám,“ vysvětluje žalobce kurióznost případu.

V září 2015 Městský soud v Praze vyhodnotil žalobu jako neodůvodněnou, ale tento rozsudek zrušil Nejvyšší správní soud o čtvrt roku později s vysvětlením, že podstatným pro vyhodnocení zprávy je její faktický obsah a případ se tak vrátil na městský soud.

„Počítačový filtr nikdy nemůže nahradit lidský úsudek o tom, co je obsahem zprávy. Ještě dlouho nebude možno, aby i tak relativně jednoduchou činnost, jakou je příjem a administrace písemností, bezezbytku zvládal počítač,“ uvedl v článku pro ePravo předseda senátu Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, který se případem zabýval a sám ho označil za bizarní.

Minulý týden Lukáš Blažej obdržel rozsudek, který dal za pravdu jemu, a ministerstvo musí o rok a půl staré žádosti o poskytnutí informací rozhodnout do 60 dnů. Pevně věříme, že tentokrát ministerští úředníci rozhodnou v souladu se zákonem.

Odkazy

Kontakty

Mikuláš Ferjenčík, mediální odbor Pirátů, 737 943 770, mikulas.ferjencik@pirati.cz

Lukáš Blažej, člen Pirátů, 739 751 712, lukas.blazej@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.