• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti stvrdili dohodu o evropské spolupráci. Společně zaútočí na Evropský parlament

ASCII Celostátní fórum Pirátů ratifikovalo Pražskou deklaraci.

Ze společného prohlášení vyplývá, že Pirátské strany v celé Evropě sestaví společný program, aby uspěly ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Pirátské strany se také sdruží do politické strany na evropské úrovni.

~~READMORE~~

Vedoucí zahraničního odboru Pirátů Tomáš Vymazal shrnuje:

„Pražská deklarace vyjadřuje vůli evropských Pirátů spolupracovat při volebních kampaních do Evropského parlamentu a následném prosazování společných zájmů v rámci EU.“

Pražská deklarace rovněž upravuje proces tvorby společného volebního programu. Ten by měl být rozčleněn na komponenty, které se věnují jednotlivým politikám Evropské unie. Každá Pirátská strana bude mít možnost komponentu podpořit nebo navrhnout alternativu. To je důsledkem tzv. tekuté demokracie, kterou v různých podobách prosazují Pirátské strany.

Pražská deklarace původně vznikla jako nezávazné prohlášení, které vydalo shromáždění Pirátů na mezinárodní konferenci v Praze v dubnu 2012. „Pražská deklarace je pomyslný základní kámen, na kterém můžeme spolupráci Pirátských stran v Evropě stavět,“ říká Tomáš Vymazal.

Autor původního textu Jakub Michálek doplňuje:

„Schválený text vymezuje jasnou cestu k úspěchu v eurovolbách a zároveň zohledňuje klíčové principy otevřenosti, demokracie a zapojení občanů. Je to diplomatický úspěch českých Pirátů a mezník v mezinárodním Pirátském hnutí. Je však třeba dodat, že úpravy textu probíhaly na místě a mohlo být více času na podání připomínek, ačkoliv bylo jednání přenášeno přes Internet. Proto jsme zároveň s ratifikací schválili demokratickou pojistku, aby byla další jednání otevřenější.“

Příprava a schvalování všech následujících dokumentů podle Pražské deklarace musí odpovídat aspoň stejné úrovni otevřenosti, demokracie a zapojení veřejnosti, která je zaručena v České pirátské straně, usneslo se celostátní fórum při ratifikaci dokumentu.

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, 737 943 770, mikulas.ferjencik@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.