• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti si k Vánocům nadělili rozšíření programu o ekologii, zdravotnictví, ale i o změnu přístupu ke drogám

Piráti nejsou strana jednoho tématu. Česká pirátská strana rozvíjí ve svém programu témata každodenního života. Republikový výbor schválil další části programu a k tématům jako otevřený stát, vzdělání nebo občanská práva přidal témata životní prostředí, rovnoprávnost, drogová politika a zdravotnictví.

„Každou novou část programu připomínkují před schválením členové a příznivci Pirátů, prostřednictvím sociálních sítí potom získáváme zpětnou vazbu od veřejnosti. Teprve když je schválí republikový výbor, stanou se součástí Pirátského programu. Ale i rozpracovaná témata může veřejnost najít na našich stránkách pirati.cz,“ vysvětluje místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Pojďte s námi diskutovat o programových tématech na naše internetové fórum! https://forum.pirati.cz/piratsky-program-f402/

Na začátku prosince republikový výbor schválil nový programový bod Zdravotnictví:

  • Zdravotnictví - Pirátská strana se přihlásila k myšlence široce dostupné zdravotní péče, kterou zabezpečují zejména veřejné instituce. Klíčovým bodem je zprůhlednění financí veřejného zdravotnictví, Piráti navrhují transparentní bankovní účty a účetnictví na Internetu. Kdo by měl být majitelem patentu na léky nemocí jako je dětská obrna? „Nikdo, copak si můžete patentovat Slunce?“ citují Piráti vynálezce vakcíny Jonase Sulka. Patenty na léky chtějí Piráti nahradit veřejnými výzkumnými granty. V programu pro zdravotnictví také krystalizuje liberální přístup, Piráti zdůrazňují právo občana vybrat si způsob léčby a požadují konec pronásledování pacientů, kteří se léči podomácku vypěstovaným konopím. Za samozřejmost Piráti požadují striktní ochranu soukromí pacientů a vystupují proti dálkovému přístupu k citlivým údajům pacientů.

http://www.pirati.cz//program/zdravotnictvi

Již letos v červnu byly schváleny následující programové body:

  • Životní prostředí - Piráti podporují ochranu životního prostředí, zejména investice do výzkumu a vývoje šetrnějších technologií, dostatek informací o výrobcích, rozvoj veřejné dopravy a povinné třídění odpadu na úřadech. Odmítáme politiku zákazů a státních subvencí, které často životní prostředí dokonce poškozují (biopaliva) nebo jsou zneužita průmyslovou lobby (solární elektrárny v Česku). Těžba surovin musí být reálně zpoplatněna a emisní povolenky zrušeny. Podporujeme třídění odpadu a rozvoj postupů a technologií snižujících existující a vznikající ekologickou zátěž.

http://www.pirati.cz/program/zivotni_prostredi

  • Rovnoprávnost - Pirátská strana se vyhraňuje proti diskriminaci, kterou někteří politici populisticky zneužívají k odvrácení pozornosti od závažných problémů. Piráti jsou pro rovné zacházení s lidmi bez ohledu na rasu, věk, náboženství nebo sexuální identitu. Pro Piráty je klíčová rovná dostupnost veřejných služeb. Zejména možnosti rekvalifikace pro starší lidi, volnočasové aktivity a rozvoj společenského uplatnění i pro imigranty. Piráti prosazují rovné postavení pro registrovaná partnerství, větší použití střídavé péče o děti v případě rozvodu rodičů a oddělení církve od státu,

http://www.pirati.cz/program/rovnopravnost

  • Drogová politika - Piráti požadují reformu nefungujícího boje proti drogám. Drogová politika musí být přizpůsobena reálnému stavu společnosti. Drogy chtějí Piráti regulovat a zdanit. Konopí by mělo mít podobné postavení jako dnes cigarety, pro tvrdé drogy je potřeba vytvořit zdravotní střediska, kde dostanou uživatelé profesionální asistenci. Je nutné zlepšit informovanost lidí o účincích drog a o jejich zdravotních rizicích.

http://www.pirati.cz/program/drogy

Rozšiřování Pirátského programu dále pokračuje například oblastmi kultura, věda a výzkum, podpora podnikání a volnočasovými aktivitami. Piráti navazují na úspěchy Pirátského hnutí po celé Evropě. Tradiční Pirátská témata svobody Internetu, občanských práv, posilování možností občanů zapojit se do politiky a transparentní fungování veřejných institucí v návaznosti na širokou a dlouhodobou diskusi rozšiřují do dalších oblastí.

Aktuální Pirátský program naleznete zde: http://pirati.cz/program

Kontakt: Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, 737 943 770

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.