• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti představují krajské lídry

Pirátská strana představuje lídry kandidátek pro krajské volby 2016, které letos proběhnou 7. a 8. října. Piráti kandidují ve všech krajích, ve většině republiky samostatně, v některých krajích spojili síly v rámci koalice se Stranou Zelených, Změnou či regionálními hnutími. Mezi kandidáty na post hejtmana se vyskytují například průkopník internetového podnikání v Česku Jiří Hlavenka nebo bývalý předseda Pirátů Lukáš Černohorský. Pro všechny představuje stěžejní téma otevřenost a transparence, které ve spoustě krajích v praxi stále doposud nefungují a vedou k vysoké zadluženosti krajů, druhé klíčové téma Pirátů pro krajské volby je modernizace státní správy. Společný program pro krajské volby 2016 jsme představili v červnu.

Jihočeský kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Michal Horák (51), systémový inženýr a databázový specialista
Vystudoval automatizaci a elektronické počítače na Vojenské akademii v Brně a do roku 1992 pracoval jako IT odborník v armádě. Žije v Písku, kde pracuje jako databázový specialista. Ve volném čase aktivně působí v házenkářském oddílu píseckého Sokola jako trenér mládeže, sekretář oddílu a sportovní manažer interligového družstva žen. Kraj má být podle jeho názoru otevřený. Měl by podporovat podnikání, smysluplný a udržitelný rozvoj oblastí i aktivitu občanů. Za hlavní problémy považuje pokračující odliv lidí z malých obcí, pomalý rozvoj dopravní infrastruktury a nedostatek slušně placené práce bez nutnosti dojíždění.
Profil kandidáta

Jihomoravský kraj
koalice Piráti a Strana Zelených, krajský web
Jiří Hlavenka (51), internetový podnikatel a investor (nezávislý za Piráty a Zelené)
Vystudoval Strojní fakultu v Brně. V roce 1996 založil první český internetový obchod Vltava.cz, následovaly ještě úspěšnější projekty Computer Press a InternetShops. Napsal desítky odborných, ale i populárně zaměřených publikací a článků z oblasti informačních technologií. Mnozí ho tak označují za otce českého Internetu. Jelikož Česko se dle něho vyvíjí příliš pomalu, rozhodl se z podnikatelské sféry vstoupit do politiky. V krajském zastupitelstvu by rád prosazoval otevřenost veřejné správy a v rámci Jihomoravského kraje vyřešil témata, která se už dlouhodobě zanedbávají, například územní rozvoj, a to obzvláště s ohledem na dopravní situaci nebo hospodaření s půdou a vodou.
Profil kandidáta: http://www.zeleniapiratijmk.cz/hlavenka/

Karlovarský kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Josef Janů (47), stavební inženýr
Člen pirátského Republikového výboru a člen kontrolního výboru Statutárního města Karlovy Vary. Ve volném čase rád sportuje, předsedá místnímu volejbalovému klubu. O politiku se zajímá od roku 1989, aktivní v ní je od roku 2006, kdy spoluzakládal karlovarské občanského hnutí O co jim jde. Současné vedení Karlovarského kraje považuje za partu údržbářů, kteří se smířili s odlivem lidí z regionu a s pozicí periferie. Největší bolest vidí v nedostatku slušně placené práce, která by lidem zajistila svobodný život v pravém slova smyslu. Prosazuje otevřené hospodaření a důsledné oddělení politické moci od výkonné, vystupuje proti přidělování politických trafik.
Profil kandidáta: http://piratikvk.cz/

Královehradecký kraj
koalice Piráti, Zelení a Změna, krajský web
lídr koalice: Martin Hanousek (http://www.piratiazeleni.cz/kandidati/martin_hanousek) (Strana zelených)
Pirátský lídr: Martin Jiránek (38), marketingový poradce
Vystudoval informační management v Hradci Králové. Žije v rodném Trutnově, kde zastává funkci opozičního zastupitele. Už během studia začal podnikat a s dvěma přáteli založil firmu na tvorbu webů a firemní gradiky Humlnet Creative. Před čtyřmi lety se ale vydal jiným směrem a začal pracovat v oblasti marketingového poradenství. Soustředí se výhradně na pomoc malým firmám, jelikož podpora lokálních podniků je z jeho pohledu zásadní pro fungování městské ekonomiky. Právě podpora místních živnostníků jsou spolu s transparentností a efektivním využíváním finančních zdrojů jeho hlavními cíli v komunální i krajské politice.
Profil kandidáta

Liberecký kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Ondřej Kolek (37), vědecko-výzkumný pracovník
Je předsedou Krajského sdružení Pirátů v Libereckém kraji. Vystudoval doktorát na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a nyní pracuje ve firemním chemickém vývoji. Pochází z Jablonce nad Nisou a dnes žije v nedaleké obci Dolní Černá Studnice. Miluje svůj rodný kraj, ale vadí mu nedůsledný postoj měst k hazardu a s obavou sleduje příval hned 11 kasin do centra Jablonce. V krajském zastupitelstvu chce prosadit poctivě hospodařící samosprávu otevřenou občanům. S tím souvisí zavedení strojově čitelných účetních dat, včasné zveřejňování smluv a investičních záměrů. Důležitá je pro něj i podpora inovací a účinná spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacími institucemi v kraji. Promyšlená koncepce vzdělávání ve spojení se zaměřením na tradiční odvětví a na výrobu s vysokou přidanou hodnotou je podle něj správnou cestou ke stabilitě pod Ještědem. Jako důležitou vnímá i opravu silnic a rozvoj intergované veřejné dopravy, kam Liberecký kraj potřebuje investovat.
Profil kandidáta

Moravskoslezský kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Lukáš Černohorský (31), test engineer
Žije v Ostravě, kde vystudoval Vysokou školu báňskou v oboru řidicí a měřicí technika. Dva roky se věnoval zaměstnání IT analytika, nyní pracuje jako test engineer. Zastává funkci mluvčího petičního výboru, jenž se v Ostravě snaží prosadit zachování tří historických budov známých jako Ostravica-Textilia. Mezi lety 2014 a 2016 vedl Českou pirátskou stranu jako její předseda. Po aférách spojených s moravskoslezským hejtmanem v kraji hodlá zmapovat a zprůhlednit finanční toky, a to jak na krajském úřadě, tak na organizacích, které pod kraj spadají, což má usnadnit již rozjíždějící se elektronizace rozpočtů. Hodlá se zasadit o rozvoj lokální ekonomiky a rád by z průmyslového regionu učinil region technologií, z něhož nebudou utíkat mladí lidé do Prahy.
Profil kandidáta

Olomoucký kraj
koalice Pirátů, Změny a Pro-region, http://krajnovegenerace.cz/
Martin Šmída (31), odborník na recyklaci bio-odpadu a stavebního odpadu
Vystudoval v Brně obory Manažerská informatika, Ekonomika a řízení podniku a Realitní inženýrství. Žije v Majetíně na Olomoucku, kde jej spoluobčané zvolili svým obecním zastupitelem. Od dubna 2016 je místopředsedou Pirátské strany, do té doby zastával funkci předsedy Krajského sdružení Pirátů v Olomouckém kraji. Když nepracuje, věnuje se své manželce a dvěma dětem, punkové hudbě a divadlu. Do krajských voleb jde s heslem „Cheme kraj nové generace“. Jeho prioritou je boj proti korupci a klientelismu. Za neméně důležitá témata považuje i transparentní veřejnou správu, péči o životní prostředí, rozvoj dopravní infrastruktury, snížení zadlužení Olomouckého kraje a racionální čerpání evropských dotací.
Profil kandidáta

Pardubický kraj
koalice Pro otevřený kraj (Piráti a Zelení), krajský web
lídr koalice: Jakub Kutílek
Pirátský lídr: Ondřej Češík (31), IT odborník a programátor
Kandidát č. 2 za koalici Pro otevřený kraj vystudoval aplikovanou informatiku v Hradci Králové, žije v Slatiňanech. Své znalosti z technické oblasti by rád využil v zastupitelstvu, chce zavést otevřený software. Hodlá podpořit lokální ekonomiku, efektivní fungování kraje a kroky vedoucí k transparentnosti, s čímž souvisí i jeho záměr zavést video přenosy z jednání zastupitelstva a zveřejňovat materiály k projednání. Ve volném čase se kromě počítačů věnuje sportu.
Profil kandidáta

Plzeňský kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Lukáš Bartoň (35), konstruktér a vědecký pracovník
Pracuje na Fakultě strojní v Plzni, kde vede Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti. O veřejné dění se zajímal už během studia, prošel akademickými senáty fakulty i univerzity, Radou vysokých škol a dalšími univerzitními orgány. Je předsedou Krajského sdružení Pirátů v Plzeňském kraji. Za problém kraje považuje nízkou transparentnost účelného využívání financí a malou aktivitu v podpoře technického vzdělávání. V krajském zastupitelstvu bude prosazovat zachování vyrovnaného rozpočtu, aby Plzeňský kraj i nadále zůstal nezadluženým. Chce zlepšit čerpání dotací z EU a jejich smysluplného využívání a zvýšit podporu kraje malým podnikům tak, aby na tyto dotace dosáhly.
Profil kandidáta

Středočeský kraj
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
František Kopřiva (20), student Fakulty elektrotechnické ČVUT
Do politiky se aktivně zapojil už jako středoškolák, kdy pomáhal Pirátům s kontaktní kampaní při parlamentních volbách v roce 2013. Členem Pirátské strany se stal krátce po 18. narozeninách. Svůj věk kompenzuje zapálením a pracovitostí. Za největší problém ve svém kraji považuje korupci a zadluženost. V krajském zastupitelstvu by chtěl začít od menších kokrétních kroků. Rád by co nejdříve prosadil například video přenos a zveřejňování informací. Větší systémová řešení týkající se nemocnic, hromadné dopravy, záchranné služby či rozvoji středního školství budou samozřejmě následovat.
Profil kandidáta


Ústecký kraj
koalice Pirátů a Zelených, krajský web
Lídr koalice: Daniel Pitek
Pirátský lídr: Lukáš Blažej (20), student práv
Kandidát č. 2 za koalici Pirátů a Zelených, rodák z Ústí nad Labem projevoval aktivní zájem o dění kolem sebe už odmala. Přes nízký věk tak nejenže vede pirátskou část ústecké kandidátky, ale už dva roky zastává funkci člena Kontrolního výboru ústeckého zastupitelstva za hnutí Pro! Ústí. Kromě toho spoluzaložil spolek Ústecké šrouby z. s., který se zasazuje o ochranu přírody v regionu, a spoluorganizoval dva humanitární výjezdy za účelem pomoci uprchlíkům. Pravidelně se snaží na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím bojovat za transparentnost a otevřenost, a když se mu něco nezdá, urguje úřady žádostmi o informace. Poslední spor s ministerstvem školství dotáhl až k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž mu dal za pravdu. V Ústeckém kraji by rád zavedl otevřené účetnictví, občanům chce zpřístupnit návrhy ohledně územního rozvoje a hodlá zapracovat na modernizaci venkovské infrastruktury.
Profil kandidáta

Vysočina
samostatná kandidátka Pirátů, krajský web
Josef Kořínek (33), hudebník a strojař
Narodil se v Havlíčkově Brodě, kde žije doposud s rodinou i s početnou faunou a flórou. Kromě hudby ho částečně živí strojařina, a to napříč odvětvími. Věnuje se trhům s deriváty. Mezi jeho další koníčky patří příroda. Zabývá se dopadem ekonomiky na ekologii. Jeho cílem je Vysočina jako kraj zdravý a zároveň prosperující, svobodný a zároveň bezpečný.
Profil kandidáta

Zlínský kraj
koalice Otevřený kraj, krajský web
lídr koalice: Michal Berg (Zelení)
Pirátský lídr: Petr Tkadlec (28), stavební technik
Pochází ze Vsetína, kde dosud žije. V roce 2007 vystudoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí a začal pracovat ve stavebnictví jako mistr. Během své praxe si rozšířil kvalifikaci a nyní se zabývá přípravou stavebních rozpočtů. Impulzem pro vstup do Pirátské strany v roce 2013 pro něj byla korupce a další nekalé praktiky, se kterými se setkával u firem ve svém oboru. O rok později kandidoval v komunálních volbách za Koalici pro otevřený Vsetín. Působí v komisi pro investice výstavbu a dopravu města Vsetína, s níž je aktuálně ve sporu pro údajné porušení zákona o osobních informacích, kterého se však nedopustil. Společně s přítelkyní vychovávají tři holčičky ve věku 3, 6 a 7 let. Zlínský kraj považuje za nejméně otevřený v ČR, a proto bude usilovat o nápravu zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a čerpání fondů.
Profil kandidáta

Související odkazy

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770, vedoucí mediálního odboru

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.