• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Piráti mají zásadní výhrady k novele autorského zákona

Pirátská strana zaslala ministerstvu kultury připomínky k novele autorského zákona, kterou ministerstvo připravilo. Piráti se snaží, aby změna zákona nepřinesla zhoršení jeho již tak špatného stavu. ~~READMORE~~ Proto navrhují mimo jiné následující:

  • Požadujeme vypuštění navrhovaného monopolu OSA na výběr poplatků v restauracích – přijetí návrhu v současném znění by znamenalo, že majitelé hospod, restaurací, čajoven, hotelů atd. by museli platit poplatky za pouštění hudby pouze OSA a Intergramu, což by výrazně narušilo práva autorů, kteří těmito společnostmi nejsou zastupováni, a taktéž konkurenčních prodejců hudby, jímž je např. radio Jamendo, vysílající pouze hudbu nezastupovaných autorů. Ministerstvo lobbistický návrh OSA a Intergramu v návrhu nechalo, ačkoliv bylo na jeho problematičnost výslovně upozorněno.
  • Nesouhlasíme s navrhovanými sankcemi za nezaslání programu koncertu OSA předem – návrh se pokouší zavést sankci za neoznámení programu každé živé veřejné hudební produkce, přičemž tato sankce byla již dříve zrušena. Pokud by provozovatel hudební produkce nezaslal seznam do 20 dní po skončení produkce, musel by být odveden poplatek OSA. Tato povinnost zasílat předem seznam hraných autorů je podle nás absurdní a ministerstvo jsme upozornili, že povinné předběžné hlášení hudebního programu je běžné spíš v totalitních státech.
  • Nechceme, aby OSA a Dilia vybírali poplatky za neznámé a nezvěstné autory – v současném znění zákona neexistuje institut osiřelých děl. Podporujeme zavedení osiřelých děl, aby mohli uživatelé užívat díla, jejichž autory se nepodařilo identifikovat nebo najít, a proto podporujeme možnost udělovat licence. Na druhou stranu zásadně odmítáme, aby OSA a Dilia měly možnost fungovat jako policie a vymáhat po uživatelích bezdůvodné obohacení. Ministerstvo naše připomínky nezohlednilo, ačkoliv jsme ho na problematičnost návrhu výslovně upozornili.
  • Návrh pustí žilou státnímu rozpočtu – v současném znění musejí knihovny platit za každou půjčenou knihu kolektivnímu správci Dilia poplatek 50 haléřů. Návrh zdvojnásobuje poplatek na 1 Kč a zároveň zavádí rozdělení částky tak, že 40 % z ní má jít nakladatelům. Pro státní rozpočet to bude znamenat desetimilionové náklady, neboť poplatky se odvádějí z ministerstva kultury. Nesouhlasíme ani se zvýšením poplatku, ani s určením jeho části nakladatelům.

Součástí novely je rovněž prodloužení doby trvání monopolu nahrávacích firem k hudebním nahrávkám o 20 let, které Piráti kritizovali. Návrh před rokem prolobbovaly nahrávací společnosti do evropské směrnice. Piráti dále navrhli ministerstvu kultury několik doporučení, která by mohla autorský zákon zlepšit. Z nich uvádíme například:

  • Konec závislosti na dodavateli veřejných zakázek pod záminkou ochrany autorských práv – Piráti nesouhlasí s tím, že peníze placené z veřejných rozpočtů bývají určeny na vytvoření počítačových programů, jejichž kód není veřejnosti známý a s nimiž úřady dále nemohou nakládat podle libosti. Vzniká tak zbytečně závislost na původním dodavateli (vendor lock-in).
  • Zákaz kolektivním správcům vybírat poplatky za díla, u kterých si to jejich autoři nepřejí – zákon vůbec nezohledňuje díla, jejichž autoři se rozhodli zveřejnit je pod svobodnou licencí (např. Creative Commons). Myslíme si, že je nesmyslné, aby kolektivní správci za tato díla vybírali poplatky.

Kontakty

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.