• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @TZ má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti představují ústavní zákon o svobodném Internetu

hmac:3f71d5f4f4505f6754056d8bdfa22f94 : tiskove-zpravy:pirati-predstavuji-ustavni-zakon-o-svobodnem-internetu

mo:tz:svobodny_internet.png?w=200Pirátská strana předkládá k veřejné diskusi návrh ústavního zákona o svobodném Internetu. Účelem zákona je zabránit zneužití Internetu k politickým a korporátním zájmům. Připomínky mohou občané zasílat na naše internetové fórum.

První článek navrhovaného ústavního zákona o svobodném Internetu zní:

Čl. 1 Svobodný Internet
(1) Svobodný Internet se zaručuje.
(2) Zakazuje se

 • a) sledování uživatelů Internetu,
 • b) cenzura Internetu,
 • c) odpojování uživatelů od Internetu,
 • d) porušování síťové neutrality,
 • e) přenášení právní odpovědnosti za jednání uživatele na poskytovatele internetových služeb,

ledaže tento ústavní zákon omezení svobody Internetu výslovně připouští.

Internet je stále důležitějším prostředkem komunikace a také nejrychleji se rozvíjejícím výrobním prostředkem. Je proto logické, že se neustále opakují snahy získat nad ním kontrolu. Několik příkladů z poslední doby:

Ústavní zákon o svobodném Internetu poskytuje konkrétní garance, že Internet si zachová svoji povahu svobodného a technologicky neutrálního prostředí:

 • Sledování uživatelů Internetu – stát by neměl po poskytovatelích internetového připojení vyžadovat paušální sledování uživatelů Internetu, protože tím zasahuje do soukromí nevinných občanů. Sledování konkrétního uživatele by bylo možné nařídit pouze v odůvodněných případech, kde to prostředky poskytovatele internetového připojení umožňují. Přenášení nákladů na sledování uživatelů na poskytovatele považujeme za nepřípustné, což konstatoval i Soudní dvůr Evropské unie.
 • Cenzura Internetu – návrh ústavního zákona zakazuje filtrování a blokování přístupu k informacím, což je v souladu s čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a rozsudky Soudního dvora Evropské unie v případech Scarlet Extended a Netlog. Svoboda spočívá v tom, že uživatelé za svoje projevy nesou odpovědnost, zatímco cenzura spočívá v tom, že je jim projev předem znemožněn.
 • Odpojování uživatelů od Internetu – zákon nesmí připustit odpojování uživatelů od Internetu bez písemného soudního rozhodnutí, ve kterém je zaručen spravedlivý proces, a to jedině v případech závažné kriminality. Internet se stal klíčovým komunikačním a pracovním prostředí, a proto má odpojení často citelnější dopad než jiné tresty. Zásadně se chceme vyhnout francouzskému systému HADOPI, který dělá z poskytovatelů připojení soukromé policisty.
 • Porušování síťové neutrality – síťová neutralita znamená, že se se všemi daty zachází při přenosu stejně. Majitel „internetových kabelů“ nesmí diskriminovat podle účastníků komunikace. Chceme se vyhnout extrémním případům, kdy např. politická strana providerům zaplatí za zpomalování konkurence. Tyto problémy však Internet často dovede vyřešit sám bez jakékoliv regulace, takže síťová neutralita by měla být uplatňována pouze v případě monopolního, oligopolního nebo dominantního postavení.
 • Přenášení právní odpovědnosti za jednání uživatele na poskytovatele internetových služeb – poskytovatelé internetových služeb jsou poskytovatelé internetového připojení, poskytovatelé hostingu, sociální sítě apod. Evropský soud dovodil ze současného práva nepřijatelnost přenášení odpovědnosti za jednání uživatelů na poskytovatele služeb, pokud do komunikace nezasahuje (tzv. bezpečný přístav). Zjednodušeně tento princip znamená, že pošťák neodpovídá za obsah dopisu, který doručuje. Ústavní zákon o svobodném Internetu poskytne pojistku, že princip bezpečného přístavu nebude pod vlivem nahrávacího průmyslu a dalších zájmových skupin oslaben.

Piráti již oznámili, že o návrhu ústavního zákona o svobodném Internetu chtějí jednat se všemi parlamentními stranami. "Řada nejen mladých lidí svobodu Internetu za klíčovou pro budoucí rozvoj společnosti," poukázal na nové téma člen komise pro kopírování a Internet Jakub Michálek.

Petici, která požaduje záruku svobodného Internetu, už podpořilo víc než 16000 lidí. Pokud bude ústavní zákon o svobodném Internetu přijat, nebude již možné schvalovat mezinárodní smlouvy a zákony, které jsou s ním v rozporu, protože ústavní zákon má vyšší právní sílu. Lidé budou mít jistotu, že žádný přílepek k novele v poslanecké sněmovně nemůže zavést cenzuru Internetu a že se zájmovým skupinám nepodaří v tajnosti prosadit úmluvy jako ACTA.

"Připadá nám smutné, že musíme přijímat zákony, které zajistí práva, která jsou už obsažena v Listině základních práv a svobod. Ale vzhledem k situaci to považujeme za jediné možné řešení, jak zabránit přijímání zákonů, které tyto svobody porušují," řekl Michálek.

Odkazy

Kontakty
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda, 737 943 770

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.