• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Piráti odmítají chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti

hmac:3011065c29a3876f45fb6073a4a458a0 : tiskove-zpravy:pirati-odmitaji-chystany-zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti

Tisková zpráva České pirátské strany ze dne 2. března 2012

Do 29. února měli občané možnost veřejně připomínkovat věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti. Piráti se s návrhem seznámili a své připomínky v termínu odeslali NBÚ, který je gestorem návrhu. Celý text připomínek je k nalezení v [1].

Stanoviskem České pirátské strany je odmítnutí návrhu jako celku. Nejen, že nesdílíme obavu předkladatele, že nezavedení navržené regulace znamená pro ČR nebezpečí, ale máme výrazné pochybnosti jak o účinnosti, tak o legitimitě navrhovaných řešení. Návrh počítá se třemi úřady oproti současným dvěma, přičemž minimálně jeden z těchto úřadů pod NBÚ vlastně nebude nic důležitého dělat.

"Předložený věcný záměr obsahuje diskutovatelná či rovnou nepravdivá tvrzení. Navíc ani jeden z uvedených důvodů nedokáže obhájit potřebu zavádět novou legislativu regulující veřejnou část sítě (Internetu) a její správce," poznamenává k zákonu Martin Hlahůlek, příznivec Pirátů, který se na připomínkování podílel.

Podle názoru Pirátů má dnes vláda dostatek pravomocí i prostředků vytvořit dobrou koncepci kybernetického zabezpečení své infrastruktury, považuje-li to za potřebné. Zanalyzovat svou informační infrastrukturu, vytipovat kritická místa propojení s Internetem, definovat na ně bezpečnostní požadavky, nastavit role, rozdělit pravomoci a zodpovědnost a uplatnit havarijní plány pro nouzové situace je standardním úkolem každého podniku.

Problém je spíše v tom, že česká vláda nemá vůli postarat se o sebe sama. A tak se opakuje důvěrně známý scénář: nejprve vznikne nový úřad za 60 milionů ročně. Ten shromáždí kompetence, např. možnost regulování (kontrolu, odpojování) celých částí sítě, či vyhlašováním 'stavu kybernetického nebezpečí'. A teprve potom se začne vymýšlet, co takový stav kybernetického nebezpečí vlastně bude znamenat a k čemu bude dobrý.

"A to nemluvíme o rizicích, které samotná existence regulačních nástrojů spolu s tak vysokou koncentrací pravomocí v rukou nečitelných úředníků automaticky přináší" doplňuje k věci Ondřej Polanský, člen Pirátů. Z návrhu mimo jiné nepřímo vyplývá, že úřad by mohl mít možnost odpojovat "nebezpečné" .cz domény.

Situaci kolem přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti budeme dále sledovat.

Odkazy:

[1] NÁMITKY K VĚCNÉMU ZÁMĚRU ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, Dostupný z WWW: http://www.pirati.cz/wiki/kci:cons:cybs

[2] VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, Dostupný z WWW: http://www.nbu.cz/cs/aktuality/592-pripominkove-rizeni-k-navrhu-vecneho-...

[3] JAKÝ BUDE ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, Peterka Jiří, Dostupný z WWW: Dostupný z www: http://www.lupa.cz/clanky/jaky-bude-zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti/

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.