• @tz has delete permissions
 • @cen_p has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Piráti apelují na vládu: „Nerušte Internet v knihovnách!“

hmac: : tiskove-zpravy:pirati-apeluji-na-vladu-neruste-internet-v-knihovnach

Brno - 19.7.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

V rámci plnění úsporných opatření současné vlády se ministerstvo vnitra rozhodlo, že od 31. 7. 2011 přestane platit za připojení knihoven k Internetu, čímž hodlá ročně ušetřit přibližně 100 mil. Kč. Toto opatření by znamenalo, že cca 3 500 knihoven v menších obcích a městech značně omezí rozsah poskytovaných služeb a v některých případech dojde pravděpodobně i ke zrušení knihoven samotných.

Od roku 2003, kdy byl Projekt internetizace knihoven (dále jen PIK) nastartován, měl oporu v rozpočtu tehdejšího ministerstva informatiky. Po zrušení tohoto ministerstva přešel do kompetence ministerstva vnitra. Jak je patrno z oznámení o zrušení Projektu internetizace knihoven a dopisu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) adresovaného předsedovi vlády (viz odkazy), měl být tento projekt již několikrát převeden do působnosti ministerstva kultury, které má o jeho pokračování zájem. Vlastní převod byl však vždy zablokován vedením ministerstva vnitra.

Vláda na dopis SKIP zatím neodpověděla. Vyzýváme proto vládu, aby situaci financování tohoto projektu urychleně vyřešila a nedošlo k omezení více než 3 mil. občanů, kteří se k Internetu prostřednictvím PIK každoročně připojují. Především pro rozvoj menších obcí a obtížně přístupných oblastí je dostupnost Internetu v knihovnách nepostradatelná. Povinnost poskytovat internetové připojení dokonce knihovnám ukládá zákon č. 257/2001 Sb. Pokud by k odpojení došlo, knihovny by byly provozovány v rozporu se zákonem.

Dostupnost Internetu v domácnostech se v ČR pohybuje pouze kolem 60 %, což je pod průměrem EU. Nejnovější evropská strategie (dokument Evropa 2020) má jednu z priorit – boj proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel. Zvlášť je zdůrazňován boj proti „digital divide“ (digitální propast). Česká republika by zrušením PIK šla právě proti cílům tohoto dokumentu.

483 knihoven, z celkového počtu 3 441, je připojeno pomocí satelitu, protože jiná možnost není. Zde jsou počty knihoven, které by byly odpojeny v jednotlivých krajích:

 • Jihomoravský 398
 • Jihočeský 466
 • Pardubický 180
 • Královéhradecký 206
 • Vysočina 298
 • Karlovarský 103
 • Liberecký 180
 • Olomoucký 296
 • Plzeňský 303
 • Středočeský 268
 • Moravskoslezský 274
 • Ústecký 191
 • Zlínský 200

Odkazy:

Kontakty:Flattr this

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.