• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pirát žaluje prezidenta republiky Václava Klause kvůli právu na informace

Pravda vítězí První místopředseda Pirátů Jakub Michálek podal ve středu 13. února žalobu na prezidenta Václava Klause k Městskému soudu v Praze. Problémem je neoprávněné utajování informací o amnestii. Žalobou se domáhá zrušení rozhodnutí kanceláře prezidenta republiky, který mu odmítl poskytnout informace o připravě amnestie a osobách, které o ní věděly předem.

~~READMORE~~

O Michálkově žádosti rozhodl vedoucí kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl. Hrad v rozhodnutí prohlásil, že prezident nemusí nikomu nic zdůvodňovat. To je ovšem v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Proti rozhodnutí nebylo možné se odvolat, proto Michálkovi nezbylo než podat správní žalobu. Žalobce zastupuje v řízení před Městským soudem v Praze advokátka Hana Marvanová.

„Obsahem správní žaloby je návrh, aby soud prohlásil některé chaotické výroky v rozhodnutí kanceláře prezidenta republiky za nicotné, neboť vůbec nebyla dána věcná příslušnost k jejich vydání. Hlavní částí žaloby je návrh, aby soud zrušil Weiglovo rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace,“ uvedl Michálek.

Pokud soud potvrdí, že nebyl dán důvod k odepření informací, nařídí je prezidentu republiky a jeho kanceláři poskytnout. Pokud i pak bude kancelář informace odpírat, mohla by skončit v exekuci.

„Požádali jsme o přednostní projednání žaloby. Máme kvůli přístupu kanceláře prezidenta republiky důvodné obavy, že informace budou protiprávně zničeny a následující prezident vůbec nebude schopen je poskytnout. Aby bylo ústavní právo na informace zachováno, je třeba, aby soud rozhodl ještě za úřadu prezidenta Klause,“ doplnil Michálek.

Fakt, že žalovaným je v řízení o poskytování informací přímo prezident republiky jako orgán povinný poskytovat informace vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu.

Kontakt

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.