• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Petice "Weed like to talk" a legalizace konopí

WLTT Od 19.února běží na Internetu kampaň „Weed like to talk“ založená skupinou francouzských vysokoškolských studentů, která vytvořila návrh (petici) týkající se jednotné konopné legislativy na území EU. Na českých stránkách, které nabízejí tuto petici k podpisu, se dočteme, že podpisem této petice vyjadřujeme podporu k řešení evropského problému: legalizace konopí, kde se chce iniciativa „Weed like to talk“ zaměřit na protlačení společné politiky kontroly a regulace produkce, užívání a prodeje konopí na půdě Evropské unie.

~~READMORE~~

Iniciativa si za hlavní klade tyto cíle: „V Evropské unii v současné době neexistuje homogenní legislativní plán co se týče konopné politiky. Je na místě si položit otázku, zda tento stav není diskriminační. Společná politika kontroly a regulace produkce, užívání a prodeje konopí by: a) zajistila rovnost v soudních sporech a konec diskriminace všech občanů EU, b) ochraňovala spotřebitele a monitorovala zdravotní škodlivost, c) skoncovala s černým trhem s drogami.“ Petici zatím podepsalo celkově 120 000 lidí a z toho 3 300 podpisů bylo sesbíráno v České republice.

„Věřím tomu, že tato petice byla skutečně sepsána za účelem legalizace konopí, ale rozhodně není důvod usínat na vavřínech. Při bližším pohledu na hlavní cíle petice a manifest skupiny „Weed like to talk“, můžeme zjistit, že pojem „legalizace konopí“, který je uveden v předmětu petice, je vymezen velice úzce a konkrétně. Můžeme zde vidět opakující se spojení „regulace produkce, užívání a prodeje konopí“, které vůbec nehovoří o legalizaci pěstování konopí pro osobní účely. Důsledkem zavedení takovéto společné konopné politiky by tedy byla pouze legalizace kontrolované, průmyslové produkce konopí, nicméně práva běžného evropského občana, o kterém petice hovoří, by na tomto poli zůstala ve stejně neutěšeném stavu,“ říká zástupkyně garanta programového bodu Psychotropní látky Janka Michailidu

Pirátská strana ve svém programu jasně prezentuje, že usiluje o legalizaci konopí za benevolentnějších podmínek. Je samozřejmé, že při zavádění legislativy týkající se legalizace konopí by měl být brán zřetel na problematiku obchodu s konopím, nicméně primárně má být pěstování konopí zpřístupněno právě běžným občanům, od kterých touha po legalizaci pramení. Lidé, kteří nemají prostředky shánět si konopí v lékárně nebo od státem certifikovaného prodejce, by měli mít možnost si ho pro osobní potřebu vypěstovat. Je zarážející, že se snažíme tvářit jako svobodná společnost a přitom zakazujeme lidem pěstovat rostliny.

Kontakt

Michal Ketner, garant programového bodu Psychotropní látky, michal.ketner@pirati.cz

Janka Michailidu, zástupkyně garanta, janka.michailidu@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.