• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Otevřeme lidem oči

TZ by Hans Štembera Možná, že jste cestou do práce zahlédli první pirátské plakáty. Zajímalo by nás, co vás při tom napadlo, zda jsme vyvolali otázky, třeba nesouhlasné. O to nám v naší kampani jde. Piráti chtějí občany k zamyšlení inspirovat. Vždyť prvním krokem ke změně je myšlenka, uvažování o tom, proč je něco tak, jak je, zda by to nešlo jinak. Nová řešení starých problémů lze najít jedině tehdy, když se na skutečnost podíváme z různých úhlů pohledu.

~~READMORE~~

„Vývoj lidské společnosti se odehrává ve vlnách. Ve chvíli, kdy se určitý způsob existence přežije, se část společnosti, která právě drží v rukou moc a přístup ke zdrojům, snaží udržet status quo (daný stav) všemi silami. I za cenu represí, překrucování skutečnosti a zastrašování. Naštěstí se v minulosti vždy našli lidé, kteří se nebáli prezentovat svůj odlišný postoj. Otevírali lidem oči i za cenu vlastního nepohodlí, osobní újmy, často i za cenu života. Kdyby takových lidí nebylo, neexistoval by pokrok, neexistovala by svoboda. To byli a jsou podle nás Piráti s velkým P,“ vysvětluje místopředsedkyně Pirátů Lenka Wagnerová.

Na našich plakátech jsou lidé, které jsme vybrali jako symboly určitých hodnot, k nimž se hlásíme. Možná to pro někoho mohou být osobnosti kontroverzní. Proč ne? Svět není černobílý, lidé také ne. Vezměme si z jejich odkazu to, co může inspirovat.

Současný mocenský koncept je již překonán a řešení leží v jeho změně. Proto jsme a chceme být Piráty, kteří se nebojí současný stav změnit. Nyní opět přichází vlna, která má v sobě naději. Nenechme se jí potopit, využijme její energii. Věříme, že se nám podaří získat voliče i navzdory propagandě za miliardy korun, která má k moci znovu přivést staronová politickopodnikatelská uskupení (politické strany a hnutí závislé na investovaném kapitálu). Pirátská strana v nejbližích dnech dokončí sestavování kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny v rámci primárních voleb, které se konají ve všech krajských sdruženích.

V Praze byl zvolen na čelo kandidátky předseda Pirátů PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. (33), na druhém místě v tomto nejexponovaněnjším kraji je místopředsedkyně PhDr. Lenka Wagnerová (52). Místopředsedové Mikuláš Ferjenčík (26) a PaedDr. Ivo Vašíček (51) dostali důvěru členů jako lídři Pardubického a Jihomoravského kraje. Piráti zvolili na své kandidátky také nezávislé osoby.

„Pozvali jsme lidi, kteří už něco dokázali a jsou zárukou naplňování našeho programu. Například Luďka Maděru, který u Nejvyššího správního soudu vysoudil rozsudek přikazující zveřejnění platů ve veřejné správě. Ten byl dokonce zvolen lídrem Zlínského kraje,“ zdůrazňuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kontakt

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378

PhDr. Lenka Wagnerová, místopředsedkyně Pirátů, lenka.wagnerova@pirati.cz, 605 583 724

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.