• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Nový trestní zákon nechrání oběti, ale pachatele

hmac: : tiskove-zpravy:novy-trestni-zakon-nechrani-obeti-ale-pachatele

Brno, 15.1.2010 - stanovisko České pirátské strany

Novým rokem vstoupila v platnost novela trestního zákona, kterou kritizovala i Liga lidských práv. Bohužel se stejně jako už mnohokrát v minulosti stalo, že odborníky dobře připravená právní norma byla poslanci upravena do podoby, která občanům ČR může spíše škodit. A občany v tomto případě nemyslíme zločince.

Z trestního zákona mělo být původně vypuštěno stíhání za pomluvu (§184). Pomluva by se tak bývala stala ryze občanskoprávním sporem. Pavel Šámal z Nejvyššího soudu, autor novely, jí tam však vrátil na nátlak současných politiků. Nařčení z pomluvy je velmi často používáno proti investigativním novinářům, ale i běžným lidem, kteří kritizují praktiky některých státních úředníků. Jako záminku si poslanci zvolili nedůstojné napadání v průběhu předvolební kampaně, kterých nás letos čeká hned několik.

Zároveň v novele došlo i k rozšíření možnosti stíhat občany za křivé obvinění (§345). Dříve bylo nutné prokázat, že ke křivému obvinění došlo s úmyslem způsobit obviněnému záměrně újmu. V tomto roce však již bude trestnímu stíhání se sazbou odnětí svobody až na dva roky čelit každý, kdo někoho nepravdivě obviní jakoukoli formou. Tedy například článkem v tisku nebo ve veřejné debatě. Výklad zákona je sporný a může a pravděpodobně i bude docházet ke zneužívání příslušných paragrafů proti svobodě slova.

„Nemohu se ubránit dojmu, že tyto paragrafy budou sloužit pouze jako ochrana korupcí prolezlého státního aparátu, který je v režii dominantních parlamentních stran a které si tak budují bariéru nedotknutelnosti. Svoboda slova tak opět dostává na frak," komentoval práci našich zvolených politiků Jaroslav Kučera, jihomoravský krajský předseda.

Odkazy:

Tisková zpráva Ligy lidských práv - http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/novy-trestni-zakonik-zustava-nastrojem-proti-svobode-slova-z379

Kontakty:

Mediální odbor ČPS

  • Jan Podhajský, jan.podhajsky(zav)ceskapiratskastrana.cz
  • Jaroslav Kučera, jaroslav.kucera(zav)ceskapiratskastrana.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.