• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Novela autorského zákona je dílo evropských lobbistů, připomínají Piráti

beatles_help.jpg Pirátská strana nesouhlasí s novelou autorského zákona, kterou dnes schválila vláda. Novela má prodloužit kopírovací monopol na hudební nahrávky o 20 let, což si na evropské úrovni prolobbovali před rokem nahrávací společnosti těsně před tím, než měl kopírovací monopol skončit (např. skupina Beatles a další skupiny z šedesátých let). Novela však dále může dopadnout například na Dvořákovu Rusalku, na kterou by mohl být kopírovací monopol obnoven.

~~READMORE~~

Novela je minimalistickou verzí změny autorského zákona, kterou připravilo ministerstvo kultury. V zásadě se omezuje na provedení posledních změn evropské legislativy. Novela přináší dva problematické body:

  • Prodloužení monopolu na nahrávky. Monopol nahrávacích společností na hudební nahrávky se prodlouží z 50 na 70 let od jejich vydání. Z výnosu prodloužené doby budou nahrávací společnosti povinně odvádět 20 % kolektivnímu správci Intergram. Toto prodloužení Evropská unie schválila i přes nesouhlas České republiky a několika dalších států. Pirátské strany proti němu v roce 2011 protestovaly po celé Evropě. Aby nahrávací společnosti mohly inkasovat už za nahrávky z roku 1963, vyžaduje směrnice implementaci do listopadu tohoto roku.
  • Prodloužení monopolu na opery a jiná složená díla. U oper a dalších děl, která mají hudební a textovou složku, se má podle novely počítat kopírovací monopol od smrti posledního přeživšího autora. Zatímco kopírovací monopol na Rusalku již dávno skončil, podle novely hrozí, že bude obnoven, protože autor libreta Kvapil zemřel až v roce 1950. Slavná Rusalka, která byla vydána v roce 1901, se tak může vrátit do kopírovacího monopolu až do roku 2021.
„S prodloužením kopírovacího monopolu o dalších 20 let nesouhlasíme. Budou z toho profitovat nahrávací společnosti a kolektivní správci. Naopak občané a podnikatelé, kteří byli připraveni na to, že hudbu bude možné volně užívat, upravovat a remixovat, si budou muset dalších 20 let počkat. Před padesáti lety se řeklo, že monopol trvá 50 let, takže jeho prodloužení je velký podvod,“ říká místopředseda Pirátů a expert na autorský zákon Jakub Michálek.

Piráti však na druhou stranu vítají, že v návrhu jsou i dvě pozitivní změny, na jejichž potřebu dlouhodobě upozorňovali:

  • Osiřelá díla. Návrh zavádí institut osiřelých děl, tedy děl neznámých a nezvěstných autorů, která mohou veřejné insituce užít bez svolení autora. Pirátská strana během veřejných konzultací apelovala na to, aby kolektivní správci nemohli za tato díla vybírat poplatky, což se povedlo. Ačkoliv je institut osiřelých děl cestou kupředu, stále trvá absurdní situace, že společnost má zakázáno kopírovat díla neznámých a nezvěstných autorů.
  • Zákaz retroaktivity. Narozdíl od předchozích novelizací se podařilo obhájit požadavek, aby nebyl obnovován kopírovací monopol na nahrávky, na které již zanikl. Pokud tedy 50letá lhůta kopírovacího monopolu na hudební nahrávku již uplynula, kopírovací monopol již „neobživne“. Na druhou stranu k prodloužení kopírovacího monopolu v případě složených autorských děl dojde i v případě, že je dnes chráněna pouze jedna složka.
„Je zřejmé, že na uměleckou tvorbu nemá prodloužení monopolu žádný pozitivní vliv. Jediný efekt je zvýšení zisků, protože vzrostou příjmy, aniž by vzrostly náklady. Pro investory do nahrávacích práv je to bezplatné zhodnocení,“ dodává člen Pirátů Ivo Vašíček, který se zaměřuje na ekonomické analýzy.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.