• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Další pokus o zničení zákona o svobodném přístupu k informacím

top-secret.jpg Novela zákona o svobodném přístupu k informacím jde proti programovému prohlášení vlády, zhoršuje postavení žadatelů o informace a dotkla by se i podstaty sporů, které vede Česká pirátská strana s ministerstvem financí a s NKÚ.

~~READMORE~~

Dnešním dnem končí termín pro veřejné připomínkování návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon 106/1999 Sb.), který připravilo ministerstvo vnitra. Pirátská strana vypracovala rozsáhlou oponenturu novely, ve které analyzuje kladné a záporné stránky návrhu, upozorňuje na největší problémy a navrhuje zlepšení přístupu k informacím. Piráti své připomínky dnešním dnem posílají ministerstvu vnitra.

„Zákon je v navržené podobě jednoznačně krokem zpět. Obsahuje sice i pozitivní prvky jako je informační příkaz podřízenému úřadu, který odmítá poskytovat informace, ale také řadu zhoršení. Navíc stále prakticky neexistují sankce,“ říká Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, a doplňuje: „Novela by zákon nepřiměřeně zkomplikovala a zhoršuje i srozumitelnost pro žadatele. Návrh neobsahuje dostatečnou úpravu povinného zveřejňování informací na Internetu, dokonce chce zrušit povinnost zveřejňovat na Internetu informace, které úřad již občanům poskytl na žádost. Novela podstatně zužuje i okruh poskytovaných informací, například část informací o platech, podkladová data nebo zápisy z neveřejných jednání. Návrh se v řadě věcí neřídí tím, jak platný zákon vykládaly soudy a v rozporu s jejich dlouhodobým rozhodováním má zákon nově vymezit i skupinu povinných subjektů.“

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, je znepokojen sérií návrhů, které by v praxi znemožnili Pirátům uspět ve sporech o informace, které nyní probíhají a říká: „Soudíme se s ministerstvem financí o seznam dlužníků Konsolidační agentury, novela by nás odsoudila k neúspěchu v důsledku nelogického rozšíření bankovního tajemství. Zajišťovat bankovní tajemství je povinnost bank, rozhodně nemá fungovat jako ochrana úřadů před veřejnou kontrolou. V takovém případě lze informace odepřít jen ze zákonem stanovených důvodů. Navrhované znění zákona by znemožnilo Pirátům uspět i ve sporu s NKÚ a do značné míry by zvrátilo úspěch Luďka Maděry, kandidáta Pirátů ve Zlínském kraji, který uspěl u Nejvyššího správního soudu v přelomovém sporu a donutil úřady zveřejňovat odměny úředníků.“

Pirátská strana oproti tomu navrhuje podstatné rozšíření svobodného přístupu k informacím. „Svobodný přístup k informacím Piráti chápou jako bezprostřední, okamžitý přístup k informacím, kde žadatel nečeká na informace roky, ale má je na několik kliknutí k dispozici,“ říká Jakub Michálek. „Proto Piráti navrhují, aby veřejné instituce zveřejňovaly většinu informací, o které dnes musí občané zdlouhavě žádat, sám automaticky na Internetu. Jedná se především o informace o veřejných zakázkách, účetnictví veřejných institucí a organizačních složek státu, informace o veřejném majetku a dispozicích s ním a o to, jak hlasovali jednotliví zastupitelé obcí a krajů. V neposlední řadě chceme, aby se zákon 106 vztahoval i na politické strany, které pobírají státní příspěvky, a stejně tak i na další instituce, které mají příjmy zajištěné zákonem, jako je například kolektivní správce autorských práv OSA,“ uzavírá Michálek.

Ivan Bartoš doplňuje: „V současné podobě je novela zákona nepřijatelná, je třeba odstranit omezení v přístupu k informacím, která zavádí, rozšířit ji o automatické zveřejňování informací na Internetu a zaměřit se na drobná promyšlená vylepšení zákona, nikoliv jeho komplikaci. Potom by mohla být přínosem, jinak by bylo lepší odmítnout ji jako celek.“

Odkazy

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.