• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

NKÚ by měl kontrolovat ČEZ

Senát na probíhající schůzi projedná ústavní změny pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a zabývat se bude i prováděcím zákonem k této normě. Pirátská strana vítá snahu o rozšíření pravomocí této kontrolní instituce, ale považuje ji za nedostatečnou. Jako hlavní slabinu prováděcího zákona Piráti vnímají výjimku pro ČEZ, který je z působnosti zákona účelově vyňat.

~~READMORE~~

„Jde o nesystémovou a účelovou změnu. Proto navrhujeme senátoru Liboru Michálkovi prosazovat změnu novely Ústavy tak, aby NKÚ kontroloval všechny veřejné instituce. Tento koncept se již osvědčil v zákoně o svobodném přístupu k informacím,“
hmac: : tiskove-zpravy:nku_by_mel_kontrolovat_cez
říká Jakub Michálek, první místopředseda Pirátů.
„Za nejskandálnější považujeme výjimku pro ČEZ. Zákon se totiž netýká státních či polostátních akciových společností, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, což je v tuto chvíli pouze ČEZ. Ten je přitom modelovým případem firmy, která by důslednější kontroly ze strany nezávislých institucí potřebovala jako sůl. Proto apelujeme na senátory, aby tuto výjimku ze zákona vyškrtli,“
hmac: : tiskove-zpravy:nku_by_mel_kontrolovat_cez
říká Marcel Kolaja, místopředseda Pirátů.

Čl. I nově zní: V Čl. 97 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, odstavec 1 nově zní:

„(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který kontroluje:
a) hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí,
b) příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet a příjmy a výdaje státních fondů,
c) hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony,
d) hospodaření s majetkem ostatních veřejných institucí.“

Odůvodnění

Navrhovaná úprava působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu umožní výkon jeho kontrolní působnosti nejen ve vztahu k majetku státu a státnímu rozpočtu, resp. prostředkům poskytovaným ze státního rozpočtu, jak je tomu doposud, ale i ve vztahu k majetku ostatních veřejných institucí, a to zejména k jejich hospodaření především s veřejnými prostředky tak, aby nedocházelo v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů k jejich nehospodárnému a neúčelnému vynakládání. Upřesnění této nové působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu bude rozvedeno v novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tyto změny Piráti podporují.

Kontakt

Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.