• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Návrh na zrušení aboličního článku amnestie vzešel od senátora nominovaného Piráty a místopředseda Pirátů se podílel na přípravě

Ivan Bartoš a Libor Michálek Včera skupina senátorů Senátu Parlamentu ČR podala návrh na zrušení čl. II rozhodnutí prezidenta Václava Klause o amnestii, kterým nařídil zastavit trestní stíhání osob stíhaných za trestné činy (tzv. abolice). Jedním z autorů myšlenky je Libor Michálek, senátor nominovaný Piráty. Na textu návrhu spolupracoval Jakub Michálek, první místopředseda Pirátů. Senátory u Ústavního soudu zastupuje advokátka JUDr. Hana Marvanová.

~~READMORE~~

Článek 2 podle senátorů zasahuje do základních práv a ústavní dělby moci. Proti ostatním článkům návrh na zrušení nesměřuje. Abolice dopadá na velké množství případů rozsáhlé úmyslné hospodářské a majetkové trestné činnosti s mnoha tisíci poškozenými a se škodou desítek miliard Kč. Abolice znemožňuje vyslovit vinu pachatelů trestné činnosti, takže poškození mohou žalovat jen vytunelované firmy, které jsou prázdné schránky, jejichž majetek zůstane pachatelům.

Podle nás není abolice v souladu s ústavním pořádkem. Dopadá na velké množství případů rozsáhlé úmyslné hospodářské a majetkové trestné činnosti s mnoha tisíci poškozenými a se škodou desítek miliard Kč. Abolice znemožňuje vyslovit vinu pachatelů trestné činnosti, takže poškození mohou žalovat jen vytunelované firmy, které jsou prázdné schránky, jejichž majetek zůstane pachatelům,
hmac: : tiskove-zpravy:navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave
říká Jakub Michálek, jeden z autorů návrhu.
Abolice zasahuje do majetkových práv, do práva na spravedlivý proces a porušuje dělbu moci. Poškození trestnou činností byli totiž v důsledku abolice připraveni o reálnou možnost vrácení svého majetku nebo alespoň jeho části. Právo na majetek je jedním ze základních práv a stát má podle ústavního pořádku i mezinárodních smluv povinnost ho zajistit, aniž by postupy k prosazení základního práva byly zbytečně nákladné.
Trestní řízení je primárním nástrojem ochrany obětí trestné činnosti a jejich základních práv. Oběti trestných činů své nároky v trestním řízení řádně přihlásily a legitimně očekávaly, že o nich soud rozhodne. Kvůli zásahu výkonné moci byli poškození této soudní ochrany zbaveni – naopak obžalovaní a obvinění se vůči nim dostali do nepřiměřeně zvýhodněného nespravedlivého postavení.
Abolice zvlášť závažných zločinů organizovaných skupin přesáhla ústavní roli výjimky. Úloha soudů rozhodovat o vině pachatelů trestné činnosti byla zásahem výkonné moci popřena. Zastavení stíhání pachatelů rozsáhlé hospodářské kriminality je v právních státech ojedinělé, podlamuje právní vědomí občanů a představu o spravedlnosti. Počty poškozených v jednotlivých případech se pohybují v tisících osob,„
hmac: : tiskove-zpravy:navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave
vysvětluje Jakub Michálek.

Kontakty

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.