• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ministerstvo vyjednává ACTA v utajení

hmac: : tiskove-zpravy:ministerstvo-vyjednava-acta-v-utajeni

Praha - 26.7.2010 - tisková zpráva České pirátské strany

Česká pirátská strana požádala ministerstvo kultury před měsícem o informace, které se týkají jeho působnosti při vyjednávání Obchodní dohody proti padělání (dále jen angl. zkratka ACTA). Ministerstvo žádost odmítlo. JUDr. Pavel Zeman, ředitel odboru autorského práva MK ČR, který je pod rozhodnutím podepsaný, odmítnutí zdůvodňuje tím, že vyjednávání podléhá utajení v režimu Vyhrazené. Z rozhodnutí o odmítnutí vyplývá, že se na tajném vyjednávání ACTA podílí i česká vláda.

Vedoucí zahraničního odboru České pirátské strany Jakub Michálek k rozhodnutí ministerstva řekl: „K vyjednávání ACTA mají přístup zástupci velkých mediálních korporací, ale před poslanci Evropského parlamentu a občany, na které nejvíce dopadne, se jednání pečlivě tají. Odmítáme, aby se česká ministerstva na takovém projektu podílela.“ Režim Vyhrazené znamená, že by zveřejnění obsahu mohlo narušit důležitá obchodní jednání České republiky s cizí mocí. Z odůvodnění rozhodnutí navíc vyplývá, že s tajným vyjednáváním Česká republika souhlasila.

ACTA zpřísňuje vynucování duševního vlastnictví: Například náhodné prohlídky laptopů a mp3 přehrávačů při celních kontrolách by prověřovaly, zda přístroje neobsahují nelegální kopie filmů, hudby nebo programů. ACTA by také zavázala poskytovatele internetového připojení, aby ručili za přenášený obsah, čímž by zavedla fakticky celosvětovou cenzuru Internetu.

Pokud státy dohodu přijmou, zaváže se Česká republika změnit své zákony v oblasti autorského a trestního práva tak, aby došlo k dalšímu omezení občanských práv a svobod ve prospěch velkých nadnárodních korporací. Parlament a další demokratické instituce už nebudou moci do textu dohody zasahovat. Ostatní státy a mediální korporace vyvinou velký tlak, aby Česká republika k dohodě přistoupila. Jinak budou hrozit obchodními sankcemi, a Parlamentu tak nezbude než dohodu schválit. Tím se obchází základní principy demokratické tvorby zákonů: Vyjednávání je protiústavní a je třeba ho zastavit. Pokud by byla dohoda přijata, bude Česká pirátská strana požadovat, aby ratifikace dohody podléhala souhlasu občanů v referendu.

Odkazy:
www.pirati.cz/wiki/kci:odmitnuti
ACTA: Kriminalizace kopírování pro vlastní potřebu
ACTA: Prohlášení členům pirátských stran a veřejnosti
TZ: Pirátský europoslanec odmítl projednávat dohodu ACTA v utajení
TZ: Společný boj pirátských stran proti dohodě ACTA

Za mediální odbor ČPS:

  • Jan Podhajský - jan (tečka) podhajsky (zavináč) ceskapiratskastrana (tečka) cz, tel. 732 143 289
  • Jakub Michálek - jakub (tečka) michalek (zavináč) ceskapiratskastrana (tečka) cz
  • Vilém Maršík - vilem (tečka) marsik (zavináč) ceskapiratskastrana (tečka) cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.